Dzięki współpracy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji z mieszkańcami Jaworzna ponad 2300 gospodarstw domowych w przyszłym roku uzyska tańsze podłączenie do sieci kanalizacyjnej.

15 grudnia zakończył się termin zawierania umów o przyłącza, prowadzonych w ramach programu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna faza I”.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji podpisało z mieszkańcami ponad 2 tysiące umów. Tylko w ostatnim miesiącu grudniu, po przeprowadzonej kolejnej już akcji informacyjnej, zawartych zostało blisko 240 umów.

Osoby, które się na to zdecydowały, zyskają 50% zwrot kosztów związanych z podłączeniem ich domów do sieci kanalizacyjnej. Będzie to możliwe dzięki dodatkowym środkom, które MPWiK uzyskał z kasy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Co ważne, podpisanie umowy gwarantuje mieszkańcom nie tylko zwrot części kosztów inwestycji, lecz również pełną obsługę, związaną z przygotowaniem dokumentacji, rozłożenie pozostałych płatności na nieoprocentowane raty oraz uzyskanie 10 lat gwarancji na zrealizowaną usługę.

Podpisanie umowy z MPWiK-iem to zwrot kosztów wykonania podłączenia, wyłącznie na terenie posesji, czyli od granicy działki, aż do budynku mieszkalnego. Osoby które nie zdecydowały się na podpisanie umowy, nadal będą mogły ubiegać się o ewentualne dotacje pochodzące tylko z gminy, lub będą musiały same w całości pokryć koszty związane z przyłączeniem budynku do sieci kanalizacyjnej.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj