1 / 8

Przez ponad dwa lata w Jaworznie powstało 14 km sieci kanalizacyjnej, 500 przyłączy, a także zmodernizowano oczyszczalnię ścieków. Wart ponad 72 mln zł projekt wodno-ściekowy został podsumowany w środę, 28 października podczas otwarcia przebudowanej Oczyszczalni Ścieków Jeleń-Dąb.

Najważniejszym punktem projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza II” była modernizacja oczyszczalni ścieków. Sama renowacja oczyszczalni, kosztowała ponad 18 mln zł i podzielona została na pięć, najważniejszych etapów: budowę nowego odcinka biologicznego, modernizację osadnika wstępnego, montaż nowej stacji separacji piasku, remont „starej” części biologicznej i odnowienie osadników wtórnych.

Jak tłumaczy Zarząd MPWiK w Jaworznie – Decyzja o modernizacji oczyszczalni zapadła z dwóch względów. Po pierwsze oczyszczalnia w swej obecnej postaci była znacznie wyeksploatowana. Z drugiej strony już teraz na oczyszczalnie trafiają większe niż dotychczas ilości ścieków. Związane jest to m.in. z rozwojem i budową nowej sieci kanalizacyjnej w sześciu dzielnicach miasta. Z tego też względu poziom i jakość oczyszczanych ścieków musiał być dostosowany do właściwych przepisów i parametrów unijnych. Sama przepustowość oczyszczalni Jeleń Dąb nie uległa zmianie. Została utrzymana na obecnym poziomie 25 000 m3/d – wyjaśnia Józef Natonek, Prezes MPWiK

W ramach II fazy jaworznickiego projektu, poza modernizacją oczyszczalni, za ponad 9 mln zł wybudowano 14 km nowej kanalizacji sanitarnej dla blisko 500 posesji w dwóch dzielnicach, tj. Bory i Warpie. Na ukończeniu jest również remont pompowni Siłowni II, jak również prace związane z przebudową sieci wodociągowej w rejonie ulic Obrońców Poczty Gdańskiej oraz Pionierów, w rejonie osiedla Łubowiec oraz sieci kanalizacyjnej na osiedlu Stałym w Jaworznie.

Od 2013 r. w Jaworznie powstało blisko 100 km kanalizacji – to tyle, ile wynosi droga z Katowic do Ostrawy. Kanalizację wybudowano dla blisko 15 tys. mieszkańców, którzy dzięki preferencyjnym dotacją chętnie się do niej podłączyli. Projekt został dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj