W Oczyszczalni Ścieków Jeleń Dąb zakończono hermetyzację osadnika wstępnego i komory hydrolizy. Do końca zbliża się także remont oraz montaż instalacji w reaktorze biologicznym.

Hermetyzacja osadnika wstępnego to złożone działania, mające na celu zmniejszenie uciążliwości zapachowych i przenikania odorów poza teren oczyszczalni.

Modernizacja osadnika wstępnego obejmowała naprawę powłok betonowych, montaż nowego zgarniacza oraz wykonanie hermetyzacji, czyli uszczelnienie osadnika wstępnego. Osadnik zabudowano pokrywą o średnicy 36 metrów. Pokrywa ta wykonana jest z kompozytu żywic poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym. Dodatkowo obok osadnika został umieszczony biofiltr, do którego szczelną instalacją są odprowadzane nieprzyjemne zapachy, emitowane przez ścieki.

eko-lokator 250 x 300

Przebudowa osadnika wymagała kilku miesięcy prac, ze względu na konieczność zachowania ciągłości funkcjonowania oczyszczali.  Wszystkie prace w oczyszczalni mają zakończyć się do końca lipca 2015 roku.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków jest częścią II fazy unijnego projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna”. Wartość tego projektu to 72,3 mln zł, z czego 36,9 mln zł pochodzi z dofinansowania z Unii Europejskiej. Sama renowacja  oczyszczalni kosztować będzie ponad 18 mln zł.

Projekt ten współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj