W Oczyszczalni Ścieków Jeleń Dąb zakończono hermetyzację osadnika wstępnego i komory hydrolizy. Do końca zbliża się także remont oraz montaż instalacji w reaktorze biologicznym.

Hermetyzacja osadnika wstępnego to złożone działania, mające na celu zmniejszenie uciążliwości zapachowych i przenikania odorów poza teren oczyszczalni.

Modernizacja osadnika wstępnego obejmowała naprawę powłok betonowych, montaż nowego zgarniacza oraz wykonanie hermetyzacji, czyli uszczelnienie osadnika wstępnego. Osadnik zabudowano pokrywą o średnicy 36 metrów. Pokrywa ta wykonana jest z kompozytu żywic poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym. Dodatkowo obok osadnika został umieszczony biofiltr, do którego szczelną instalacją są odprowadzane nieprzyjemne zapachy, emitowane przez ścieki.

Przebudowa osadnika wymagała kilku miesięcy prac, ze względu na konieczność zachowania ciągłości funkcjonowania oczyszczali.  Wszystkie prace w oczyszczalni mają zakończyć się do końca lipca 2015 roku.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków jest częścią II fazy unijnego projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna”. Wartość tego projektu to 72,3 mln zł, z czego 36,9 mln zł pochodzi z dofinansowania z Unii Europejskiej. Sama renowacja  oczyszczalni kosztować będzie ponad 18 mln zł.

Projekt ten współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj