Pierwsze wyniki badań przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska potwierdziły niestety obawy działkowców z dzielnicy Szczakowa w Jaworznie – teren ogrodów “Hutnik” jest zanieczyszczony.

W glebie znajdują się środki groźne dla zdrowia ludzi, dlatego bezwzględnie należy się wstrzymać ze spożywaniem warzyw i owoców z tego miejsca. – Wyniki badań próbek gleby, pobranych w różnych rejonach ogrodów działkowych, wykazały przekroczeń wartości dopuszczalnych stężenia cynku, kadmu, ołowiu, baru, DDT i DDE – tłumaczy Bronisława Chechelska-Paliga, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego. – Cały czas trwają inne badania, które pomogą określić źródło pochodzenia zanieczyszczeń.

Rodzinne Ogrody Działkowe "Hutnik" położone są na terenach poprzemysłowych, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod parkingi i garaże, drogi dojazdowe oraz zieleń izolacyjną, dlatego możliwe jest, że zanieczyszczenie "ukryte" było w ziemi od wielu lat. Aby jednak sprawdzić wszelkie możliwości i kompleksowo wyjaśnić problem zlecono także wykonanie badań jakościowych gleby, a Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził kontrole w zakładach sąsiadujących z ogrodami – BEST-PEST, Garbarnia Szczakowa oraz Slag Recycling. Cały czas swoje badania prowadzi także Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, który na terenach ogrodów pobrał próbki materiału roślinnego. Wyniki WIORiN pozwolą na dokładną ocenę stanu fitosanitarnego roślin.

– Mamy nadzieję, że wyniki badań pomogą w szybkim ustaleniu, kto doprowadził do zanieczyszczenia i wskażą jakie środki należy podjąć, aby ten teren zrekultywować – dodaje Bronisława Chechelska-Paliga. – Na polecenie prezydenta Kaczmarka nasz wydział zbada także dodatkowe próbki gleby – pobrane z terenu okolicznych placówek oświatowych i  stadionu przy ul. Kościuszki – aby sprawdzić, czy także tam występują w ziemi niebezpieczne związki.

źródło: jaworzno.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj