W Jaworznie realizowany jest program gospodarki nieużytecznymi środkami farmaceutycznymi. Po uzyskaniu zgody Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach cztery apteki na terenie miasta wyposażono w odpowiednie pojemniki do zbiórki przeterminowanych lekarstw.

– Program gospodarki nieużytecznymi środkami farmaceutycznymi realizuje w naszym mieście Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych. Jego celem jest selektywna zbiórka oraz całościowe unieszkodliwianie przeterminowanych środków farmaceutycznych – wyjaśnia prezydent Paweł Silbert. – Dzięki temu mniej substancji niebezpiecznych trafia na wysypiska śmieci, które są zupełnie nie przystosowane do składowania tego typu odpadów.

Mieszkańcy mogą przez cały rok bezpłatnie pozostawiać w tych miejscach zalegające w domowych apteczkach nieprzydatne ampułki, drażetki, maści i syropy, które straciły termin ważności.

Gospodarka odpadami. Koronawirus to tylko jeden z naszych problemów

– Mówiąc o utylizacji leków przeterminowanych trzeba pamiętać, że tym samym regułom podlegają leki, które nadal zachowują termin ważności, lecz są nikomu już niepotrzebne – wyjaśnia Janina Berniak z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.- Zwrot takich leków do aptek w celu ich ponownej odsprzedaży, nawet gdy opakowanie jest nienaruszone, jest niemożliwy.

Transportem oraz utylizacją leków na terenie Jaworzna miasta zajmuje się Pogotowie Sanitarno – Epidemiologiczne „NOWISTA”. Zebrane z aptek odpady farmaceutyczne Pogotowie transportuje do spalarni przemysłowej w Dąbrowie Górniczej, gdzie są poddane procesowi utylizacji.

Od 2007 roku mieszkańcy oddali do utylizacji blisko 900 kg przeterminowanych leków:
* 2007 r. – 310 kg,
* 2008 r. – 261 kg,
* 2009 r. – 298 kg.

źródło: jaworzno.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj