Minister środowiska podpisał dwie kolejne umowy na sprzedaż jednostek emisji w ramach Protokołu z Kioto, które przyniosą Polsce nowe środki na ochronę klimatu i wsparcie wdrażania pakietu energetyczno-klimatycznego.

Partnerem Polski jest tym razem Bank Światowy. Środki pochodzące ze sprzedaży jednostek AAU zostaną przekazane na Rachunek klimatyczny Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki będą przeznaczone na dofinansowanie realizacji programów i projektów powodujących redukcję emisji gazów cieplarnianych – tym razem celem jest zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.

– Cieszymy się ze współpracy z Bankiem Światowym i powiększenia polskiego kapitału na działania modernizacyjne i chroniące klimat jednocześnie. W ciągu ostatnich czterech lat udało nam się stworzyć odpowiednie prawo i zarobić na klimacie 130 mln euro – to ogromny zastrzyk kapitału dla polskiego środowiska i gospodarki – mówi Andrzej Kraszewski, minister środowiska.

Polska zawarła 7 umów sprzedaży AAU począwszy od listopada 2009 roku: dwie umowy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju działającym na rzecz Hiszpanii i Irlandii, dwie umowy z prywatnymi firmami japońskimi oraz umowę z japońską organizacją rządową oraz dwie umowy z Bankiem Światowym na rzecz Spanish Carbon Fund i Carbon Fund for Europe.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj