Energetyka Cieplna Opolszczyzny zmodernizowała kotłownię, przyczyniając się tym samym do ograniczenia smogu w regionie Jeleniej Góry. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 3,6 mln zł.

Dotychczas odbiorcy Jeleniej Góry zaopatrywani byli w ciepło z kotłowni parowej opalanej miałem węgla kamiennego, która została przejęta przez Eco w 2014 r. Wkrótce potem spółka, licząc na duży efekt ekologiczny i znaczną poprawę efektywności energetycznej, zdecydowała się na modernizację tego źródła.

Prace zakończyły się w drugiej połowie 2017 r., a kotłownia już dziś produkuje energię dla swoich odbiorców. W nowym źródle ciepła zasilanym paliwem gazowym zastosowano najnowocześniejsze technologie, które zapewniają znacznie wyższą sprawność wytwarzania ciepła.

– Z naszych wyliczeń jasno wynika, że nowe źródło ciepła przyniesie znaczącą poprawę w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza. Dzięki inwestycji uda się ograniczyć emisję pyłu o 93 proc., a dwutlenku węgla – o 50 proc. w skali roku – mówi Paweł Krawczyk, członek zarządu Eco.

W kotłowni zabudowano trzy nowoczesne kotły parowe o konstrukcji płomienicowo-płomieniówkowej typu BWD 50. Łączna wydajność kotłów to 15 ton pary na godzinę. Każdy z kotłów wyposażony jest w palnik gazowy modulowany, dodatkowo dwa kotły posiadają ekonomizery do odzysku ciepła ze spalin, które podniosą sprawność do poziomu powyżej 95 proc.

Inwestycja została dofinansowana ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu, który udzielił spółce Eco 2,4 mln złotych pożyczki.

Czytaj więcej

Skomentuj