Padł rekord: 6250 żurawi nocuje na bagnach w Biebrzańskim Parku Narodowym. Tu wypada przystanek dla ptaków lecących z północno-wschodniej Europy na zimowiska na Półwyspie Iberyjskim i północno-wschodniej Afryce.

Od 5 do 7 października w BbPN przeprowadzono kolejne liczenie żurawi podczas wieczornych zlotów. Zaobserwowano łącznie 6 250 żurawi zlatujących na nocleg, z czego 5 400 w basenie dolnym doliny Biebrzy. To największa liczba żurawi w dolinie Biebrzy. Ornitolodzy uważają, że tak duża liczba żurawi to efekt wzrostu liczebności europejskiej populacji tego gatunku, jak i coraz większe znaczenie biebrzańskich bagien jako jego ostoi podczas migracji. Tutaj też skupia się około 5% jesiennej populacji żurawia w Polsce.

Gromadne noclegowiska żurawia w BbPN obserwowane są co roku od początku sierpnia. Początkowo jest ich mniej i głównie z lokalnej populacji. Przez cały wrzesień ich liczba  systematycznie wzrasta, a do miejscowych żurawi, dołączają ptaki przelotne. Przez Biebrzę wędrują m.in. żurawie z Finlandii i krajów nadbałtyckich, co potwierdziły badania telemetryczne. Sprzyja temu krzyżowanie się w północno-wschodniej Polsce dwóch szlaków migracji: zachodniego przebiegającego w stronę Półwyspu Iberyjskiego oraz wschodniego prowadzącego przez Bałkany i Turcję do północno-wschodniej Afryki.

Najwięcej żurawi nad Biebrzą jest na przełomie września i października. Widowiskowe zloty tych pięknych i dostojnych ptaków stają się dużą atrakcją turystyczną. Można obserwować je do drugiej połowy października, kiedy stada żurawi odlatują do miejsc zimowania.

Jesienne liczenia żurawi przeprowadza się na wszystkich ważnych krajowych zlotowiskach, w ramach ogólnopolskiego monitoringu koordynowanego przez Stację Ornitologiczną MiIZ PAN. Monitoring jest konieczny ponieważ żurawie jako gatunek są zagrożone w Unii Europejskiej a polskie zlotowiska mają ogromne znaczenie w skali Europy.

źródło: Biebrzański Park Narodowy

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj