Toruń ma zarezerwowane 400 tys. złotych na przeprowadzenie jesiennych prac porządkowych. Usunięte zostaną suche drzewa, poprzycinane konary, zakupione sadzonki krzewów liściastych, ławki i kosze na śmieci.

Jesienne prace porządkowe zostaną przeprowadzone na miejskich terenach zieleni. Pod koniec roku zostaną wycięte suche i zagrażające bezpieczeństwu drzewa rosnące w pasach drogowych m.in. przy ul Poznańskiej, Dybowskiej, Okólnej, Hallera, Kniaziewicza, Podgórskiej, Bydgoskiej, Asnyka, Chopina, Dąbrowskiego, Słowackiego, Lubickiej i Olimpijskiej.

W ramach jesiennych prac porządkowych wykonane zostaną również cięcia sanitarne i formujące, które polegać będą na redukcji koron drzew orz usunięciu zagrażających bezpieczeństwu konarów drzew rosnących w pasach drogowych. Przyciętych zostanie około 200 drzew, m.in. przy ulicy Dybowskiej, Poznańskiej, Okólnej i Szczęśliwej.

Zakupionych zostanie 20 ławek parkowych i koszy na śmieci. Miasto kupi również sadzonki ozdobne krzewów liściastych, które zasadzone zostaną w strefach ochronnych. Pojawi się trawnik w pasie drogowym w Czerniewicach, przy ul. Włocławskiej. Miasto częściowo zrekultywuje skwer przy ulicy Świętopełka oraz teren zieleni wokół boiska (od ul. Przedzamcze do ul. Piernikarskiej). Zagospodarowany zielenią zostanie północy pas ul. Olsztyńskiej, pomiędzy chodnikiem a jezdnią na odcinku od ul. Suwalskiej do granic miasta oraz teren pomiędzy ogrodzeniem kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej a ulicą Przy Skarpie.

źródło: torun.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj