Długo wyczekiwany projekt rozporządzenia o MBP wyznaczy nowy kierunek rozwoju branży odpadowej. Zapraszamy do zapoznania się z jego najnowszą wersją.

Bieżący projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych został udostępniony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny. Zawarte w nim zapisy odnoszą się m.in. do warunków składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Istotne zmiany

W stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie MBP w omawianym projekcie pojawiły się istotne zmiany. Przede wszystkim doprecyzowano wymagania w zakresie miejsca prowadzenia procesów MBP, począwszy od pewnych standardów technicznych związanych z rozładunkiem zmieszanych odpadów komunalnych. Chodzi o to, aby uniemożliwić oddziaływanie czynników atmosferycznych na nie – przez wyposażenie stosownych obiektów w szczelne podłoże zapobiegające przedostawaniu się odcieków do środowiska oraz w urządzenia wentylacyjne i ograniczające do minimum przedostawanie się zanieczyszczeń do atmosfery. Tego typu działania pozwolą na wyeliminowanie uciążliwości zapachowych.

Ponadto w dokumencie jest mowa o prowadzeniu procesu w zamkniętym urządzeniu technicznym, czyli reaktorze wykonanym z materiału wytrzymałego na uszkodzenia mechaniczne i zapewniającego szczelność prowadzonego procesu, lub w zamkniętej hali. Powinno temu towarzyszyć aktywne napowietrzanie oraz regularne przerzucanie odpadów. Wprowadzane zmiany wynikają z wymagań najlepszej dostępnej techniki (BAT), które zalecają stosowanie całkowicie zamkniętych bioreaktorów do przetwarzania odpadów.

Gdzie szukać?

Jak informowaliśmy wcześniej, projekt rozporządzenia został już parafowany przez wiceministra Ostapiuka, ale wstrzymany był przez Departament Prawny ministerstwa z powodów formalnych. Zgodnie z obietnicą udostępniamy ten dokument w serwisie PortalKomunalny.pl.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym tekstem dokumentu oraz z oficjalną prośbą o opinię do zainteresowanych jednostek państwowych wystosowaną przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, Janusza Ostapiuka. Pliki znajdą Państwo poniżej.

Zapraszamy również do lektury majowego wydania „Przeglądu Komunalnego”. Znajdzie się tam obszerny materiał na ten temat.

Wszyscy, którzy są zaangażowani w projekt rozporządzenia o MBP mogą już zgłaszać do niego swoje uwagi. W tym celu należy wypełnić szablon w formie tabelarycznej zamieszczony na stronie legislacja.rcl.gov.pl albo zgłosić je drogą elektroniczną.

VIII Konferencja “Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów”

O długo oczekiwanym projekcie rozporządzenia będzie można podyskutować z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska Januszem Ostapiukiem na VIII Konferencji „Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów”. Spotkanie odbędzie się w dniach 11-13 maja br. w Białce Tatrzańskiej w Hotelu Bania****Thermal&Ski. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia strony wydarzenia.

Czytaj więcej

Skomentuj