W Ministerstwie Energii na stanowisku dyrektora Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej Andrzeja Kaźmierskiego zastąpił Piotr Czopek.

Departament energii odnawialnej i rozproszonej w resorcie energii odpowiada m.in. za propozycje działań dotyczących odnawialnych źródeł energii, ciepłownictwa i kogeneracji, w tym biokomponentów i biopaliw ciekłych.

Do tej pory (od marca 2016 r.) sprawami OZE w rządzie Prawa i Sprawiedliwości kierował Andrzej Kaźmierski. Nowy dyrektor departamentu OZE w Ministerstwie Energii Piotr Czopek jest absolwentem politologii na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach i studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Collegium Civitas w zakresie Globalizacji oraz Bezpieczeństwa Energetycznego.

W 2008 r. został pracownikiem ówczesnego Ministerstwa Gospodarki. Następnie pracował w Ministerstwie Energii w departamencie energetyki, a następnie w departamencie energii odnawialnej zajął się zagadnieniami związanymi z tworzeniem oraz monitorowaniem funkcjonowania mechanizmów wsparcia dla OZE oraz wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych, głównie energii biomasy, odpadów oraz hydroenergii.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj