Ministerstwo Środowiska na stronach Rządowego Centrum Legislacji udostępniło najnowszy projekt rozporządzenia zawierającego szczegółowe wymagania dla transportu odpadów.

“Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów, w tym dla środków transportu i sposobu transportowania oraz oznakowania środków transportu” z dnia 8 lipca 2015 r. to kolejna wersja dokumentu opublikowanego po raz pierwszy 8 września zeszłego roku. Projekt został uzupełniony o nowe zapisy wypracowane na podstawie uwag międzyresortowych, m.in. z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego czy Wyższego Urzędu Górniczego.

W porównaniu z ostatnią wersją projektu rozporządzenia (z dnia 14 maja 2015 r.), nowy dokument między innymi uściślił zapisy odnośnie przewożenia odpadów luzem, usunął z puli dokumentów z ust. 1 kartę charakterystyki odpadów oraz dodał zapis o możliwości posługiwania się “innym dokumentem” podczas transportu odpadów, który potwierdzałby jednocześnie rodzaj odpadów oraz dane zlecającego transport. Zmianie uległy też regulacje odnośnie transportu kolejowego.

Prace nad ostatecznym kształtem rozporządzenia są cały czas w toku. Kolejnym etapem w tworzeniu dokumentu będzie międzyresortowa konferencja uzgodnieniowa, na którą Ministerstwo Środowiska zaprosiło przedstawicieli innych ministerstw, szefa kancelarii premiera oraz Prezesa Rządowego Centrum Legislacji. Zebranie odbędzie się 21 lipca w siedzibie MŚ.

Z pełną treścią nowego projektu rozporządzenia w sprawie transportu odpadów można zapoznać się TUTAJ. Dostępne jest także zestawienie uwag uwzględnionych w ostatniej wersji projektu.

Nowe rozporządzenie w sprawie transportu odpadów ma wejść w życie 1 stycznia 2016 r.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj