Ministerstwo Środowiska na stronach Rządowego Centrum Legislacji udostępniło najnowszy projekt rozporządzenia zawierającego szczegółowe wymagania dla transportu odpadów.

“Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów, w tym dla środków transportu i sposobu transportowania oraz oznakowania środków transportu” z dnia 8 lipca 2015 r. to kolejna wersja dokumentu opublikowanego po raz pierwszy 8 września zeszłego roku. Projekt został uzupełniony o nowe zapisy wypracowane na podstawie uwag międzyresortowych, m.in. z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego czy Wyższego Urzędu Górniczego.

W porównaniu z ostatnią wersją projektu rozporządzenia (z dnia 14 maja 2015 r.), nowy dokument między innymi uściślił zapisy odnośnie przewożenia odpadów luzem, usunął z puli dokumentów z ust. 1 kartę charakterystyki odpadów oraz dodał zapis o możliwości posługiwania się “innym dokumentem” podczas transportu odpadów, który potwierdzałby jednocześnie rodzaj odpadów oraz dane zlecającego transport. Zmianie uległy też regulacje odnośnie transportu kolejowego.

eko-lokator 250 x 300

Prace nad ostatecznym kształtem rozporządzenia są cały czas w toku. Kolejnym etapem w tworzeniu dokumentu będzie międzyresortowa konferencja uzgodnieniowa, na którą Ministerstwo Środowiska zaprosiło przedstawicieli innych ministerstw, szefa kancelarii premiera oraz Prezesa Rządowego Centrum Legislacji. Zebranie odbędzie się 21 lipca w siedzibie MŚ.

Z pełną treścią nowego projektu rozporządzenia w sprawie transportu odpadów można zapoznać się TUTAJ. Dostępne jest także zestawienie uwag uwzględnionych w ostatniej wersji projektu.

Nowe rozporządzenie w sprawie transportu odpadów ma wejść w życie 1 stycznia 2016 r.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj