PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy Kapitałowej PGE i GE Power podpisały umowę na modernizację turbiny gazowej i generatora bloku gazowo-parowego elektrociepłowni w Gorzowie Wielkopolskim

Inwestycja ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza i zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego w regionie. Jest ona częścią dużej modernizacji bloku gazowo-parowego, wybudowanego w 1999 r. Oprócz modernizacji turbiny gazowej GT8C, zmodernizowana zostanie także turbina parowa bloku i wybudowana nowa chłodnia wentylatorowa. Inwestycje te ograniczą od 2021 r. udział technologii węglowej w produkcji ciepła i energii elektrycznej w mieście, a od 2023 r. ją wyeliminują.

– To bardzo ważna inwestycja dla Gorzowa – mówi Jacek Szymankiewicz, wiceprezydent Gorzowa Wielkopolskiego. I podkreśla, że poprawia się nie tylko jakość infrastruktury energetycznej, bezpieczeństwo dostaw ciepła, ale dzięki inwestycji poprawi się znacząco jakość powietrza.

– Rozwiązanie technologiczne, o którym dziś rozmawiamy, to inwestycja nowoczesna, ale też nastawiona na ograniczoną emisję spalin do środowiska, a to niezwykle ważne przy podejmowaniu wszelkich działań w zakresie infrastruktury energetycznej – dodał Jacek Szymankiewicz, który podpisał umowę dotyczącą modernizacji obiektu.

Modernizacja bloku gazowo-parowego jest kluczowym działaniem PGE Energia Ciepła oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wlkp. w poszerzaniu usług na rynku mocy.
Po zmodernizowaniu blok ten zapewni dodatkową moc elektryczną w sytuacjach niedoboru energii w ogólnokrajowym systemie energetycznym, zapewniając 62 MW mocy dyspozycyjnej netto. Początek prac na terenie elektrociepłowni zaplanowano na sierpień 2020 r.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj