Redakcja miesięcznika „Przegląd Komunalny” organizuje 29 października w Warszawie szkolenie „Elektroniczna ewidencja odpadów w systemie BDO”. Na zdobyciu wiedzy powinno zależeć szczególnie pracownikom zajmującym się gospodarką odpadami, ponieważ już od 1 stycznia będą oni musieli ewidencjonować odpady w zupełnie nowym, elektronicznym systemie.

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) to system informatyczny utworzony na podstawie przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DzU z 2018 r. poz. 992) art. 238 ust. 1.


Więcej informacji: bdo.abrys.pl


Niezbędny wpis do rejestru

Data uruchomienia była wielokrotnie przesuwana. Integralną jej częścią jest rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Został on uruchomiony 24 stycznia 2018 r. i jest to pierwszy element BDO. Z kolei od 1 stycznia 2020 r. zostaną uruchomione kolejne moduły systemu tj. ewidencji i sprawozdawczości.

Tomasz Chróstny (UOKiK): w ponad połowie gmin była tylko jedna oferta na odbiór odpadów

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami zobowiązuje wielu przedsiębiorców działających w zakresie gospodarowania odpadami do wpisu do Rejestru-BDO. Obowiązkiem tym objęci są nie tylko wszyscy wytwarzający, transportujący odpady oraz prowadzący ich ewidencję, ale też wprowadzający na terytorium kraju produkty w  opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i  elektroniczny, producenci, importerzy i  wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań.

Jak ewidencjonować odpady w BDO?

  • Jakie są główne założenia i cele nowelizacji ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r.?
  • Jakie są wymogi ustawowe związane z kartami przekazania odpadów komunalnych oraz kartami przekazania odpadów?
  • Jakie są sankcje karne z tytułu nieprzestrzegania obowiązków ustawowych oraz korzyści płynące z systemu BDO?

Na te i wiele innych pytań odpowie zespół radców prawnych: Włodzimierz Głowacki, Joanna Basińska, dr Adrian Sypnicki oraz Rita Świętek z Kancelarii Prawniczej Głowacki i Wspólnicy sp.k.

Z kolei głównych założeniach funkcjonalno-organizacyjnych modułu ewidencji odpadów BDO, o tym jak należy prowadzić ewidencję odpadów w systemie BDO oraz jak prawidłowo korzystać z modułu ewidencji odpadów, modułu rejestracyjnego i modułu sprawozdawczego, opowie Piotr Prochot, dyrektor ds. ochrony środowiska Zakład Gospodarki Odpadami S.A., Bielsko-Biała.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się też, jak prawidłowo wypełniać karty przekazania i ewidencji odpadów. Prelegenci podzielą się swoimi uwagami i doświadczeniami z pilotażu wstępnego modułu ewidencji BDO. Przedstawią też dalsze kierunki zmian w ustawie o odpadach.

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich przedsiębiorców zobowiązanych do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z katalogiem odpadów. Zapraszamy również specjalistów ds. ochrony środowiska oraz przedstawicieli firm prywatnych zajmujących się zagospodarowaniem odpadów, a także reprezentantów przedsiębiorstw funkcjonujących w gospodarce wodno-ściekowej. Szkolenie skierowane jest również do samorządów.

Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać na stronie bdo.abrys.pl.

Partnerami szkolenia są: Kancelaria Prawnicza Głowacki i Wspólnicy sp.k oraz Rada Przedstawicieli Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (Rada RIPOK).

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj