O 6 zł od osoby podwyższono opłatę za odbiór śmieci w Kaliszu. Zrezygnowano z ustalenia stawki uzależnionej od zużycia wody; wybrano metodę naliczania opłaty od osoby.

W czwartek kaliscy radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opat za odbiór śmieci.

Na początku sesji prezydent Krystian Kinastowski zawnioskował o zdjęcie z porządku obrad uchwały naliczającej wysokość opłat za odbiór odpadów komunalnych w zależności od zużycia wody. Wyjaśnił, że proponowana metoda naliczania miała uszczelnić system i “wychwycić te lokale, które są wyłączone z tego systemu”.

Przyznał jednak, że ze względu na dyskusję w tej sprawie i zagrożenia formalne dla uchwały “baliśmy się tą ścieżką iść – ta uchwała chociażby w Warszawie została zakwestionowane przez RIO – zdecydowałem się na wyeliminowanie tej metody” – powiedział na sesji prezydent Kalisza.

Radni przewagą jednego głosu zdecydowali o podwyżce opłat za odbiór śmieci w Kaliszu o 6 zł od osoby. Według nowych stawek kaliszanie za odpady segregowane zapłacą 29 zł od osoby w domach wielorodzinnych i 31 zł w przypadku zabudowy jednorodzinnej. W przypadku gdy mieszkańcy nie będą segregować, opłata będzie podwyższona i wyniesie, odpowiednio, 58 zł i 62 zł. Na 2-złotową ulgę mogą liczyć właściciele nieruchomości, którzy mają przydomowy kompostownik.

Prezydent Kinastowski zaproponował też poprawkę do uchwały w postaci ulg dla rodzin wielodzietnych i osób o niskich dochodach z uprawnieniami do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej.

“Jeżeli mamy rodzinę, która posiada Kartę Dużej Rodziny, to każdy z mieszkańców będzie mógł uzyskać ulgę od proponowanej stawki w wysokości 6 zł. I podobnie w przypadku osób, których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej. Obecnie wynosi on 701 zł dla osób samodzielnie gospodarujących i 528 zł dla osób w gospodarstwie domowym” – wyjaśniał naczelnik wydziału gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Paweł Bąkowski. W sytuacji, gdy dana rodzina spełnia dwa kryteria – korzysta tylko z jednej ulgi.

Uchwała wejdzie w życie od 1 stycznia 2021 roku.

Czytaj więcej

Skomentuj