W Zamościu przenośna kamera pomoże ustalić, kto z mieszkańców nie segreguje odpadów zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku.

Chodzi o te osoby, które przy pojemnikach przeznaczonych na odpady komunalne segregowane (tj. plastik, szkło, papier) pozostawiają meble, gruz, opony, inne odpady wielkogabarytowe czy też bardzo często odpady zielone, zamiast odwieźć je do PSZOK-u.  Powoduje to zanieczyszczenie terenu wokół pojemników i znacznie utrudnia służbom porządkowym utrzymanie tych miejsc w należytym porządku.

Miasto Zamość kupiło przenośną kamerę, która reaguje na ruch, pracuje w dzień i w nocy. Będzie montowana w tych miejscach, gdzie pojawiają się wątpliwości co do poprawnej segregacji odpadów. Zasięg czujnika ruchu urządzenia wynosi ok. 20 metrów.

W uzasadnionych przypadkach nagrania będą przekazywane policji lub straży miejskiej, celem nałożenia mandatu karnego na mieszkańców, którzy podrzucają odpady do miejsc do tego nieprzeznaczonych.

Odpady problemowe należy oddawać do punktów selektywnej zbiórki. W Zamościu funkcjonują 2 takie miejsca. Można dostarczyć tam nieodpłatnie odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, gruz, odpady budowlane, opony, odpady zielone. Mieszkańcy mogą również wypożyczyć bezpłatnie przyczepki, celem przewiezienia tych odpadów do PSZOK-u.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

3 Komentarze

  1. To co się dzieje z gabarytami woła o pomstę. U mnie na osiedlu (20 bloków) w ciągu jednego tygodnia stoi kilkanaście kanap, krzeseł, lodówek i innych śmieci niekomunalnych. Ma się wrażenie że ludzie zwożą to z miasta. Jestem jak najbardziej za! Jeszcze w ustawie odpowiedzialności zbiorowej nie ma za brak segregacji. Zmienicie zdanie jak ja wprowadzą.

  2. Zamiast inwestować w zieleń i chodniki to nie kamery kupione i łapiemy bandytów co podrzucaja trochę gruzu z remontu do śmietników i przynoszą spółdzielni milionowe straty

Skomentuj