W Rzeszowie trwa budowa kanalizacji sanitarnej na nowopowstających osiedlach oraz terenach przyłączonych do miasta.

W 2007 roku podjęto przygotowania do realizacji inwestycji obejmujących budowę nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w południowej części miasta, w rejonie osiedli: Słocina, Zwięczyca oraz Franciszka Kotuli.

Dwa lata później, w związku z ogłoszeniem naboru wniosków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, pojawiła się możliwość dofinansowania przedsięwzięcia ze środków unijnych. Gmina Miasto Rzeszów przygotowała wymaganą dokumentację i w listopadzie 2009 roku złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa” o wartości 12,3 mln złotych. W sierpniu 2010 roku, zawarto umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o dofinansowanie projektu na kwotę 5,23 mln złotych.

– W ramach projektu wykonano już prace na osiedlu Słocina. Natomiast wciąż trwa budowa nowych odcinków kanalizacji w rejonie ulicy Błogosławionej Karoliny w pobliżu nowopowstającego osiedla Słoneczny Stok oraz w okolicach ulic Zawiszy i Podgórskiej na osiedlu Zwięczyca. Odbiór końcowy robót planowany jest na listopad bieżącego roku – mówi Urszula Kukulska, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta w Rzeszowie.

W wyniku realizacji projektu wybudowane zostanie ok 9,35 kilometra kanalizacji sanitarnej miasta. Z podłączenia do niej będzie mogło korzystać docelowo co najmniej 3600 osób.

źródło: rzeszow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj