EnergiaPro nadużyła pozycji dominującej narzucając gminie Opole uciążliwe warunki umowy dotyczącej usług oświetlenia ulicznego – uznała Prezes UOKiK.

W styczniu 2010 roku Urząd wszczął postępowanie antymonopolowe, w trakcie którego sprawdzał, czy doszło do nadużycia pozycji dominującej przez EnergięPro. Spółka jest właścicielem całej sieci oświetleniowej w gminie Opole, brak jest alternatywnych instalacji i przedsiębiorców świadczących podobne usługi na tym terenie. Posiada ona pozycje dominującą.

Do końca 2008 roku EnergiaPro i gmina związane były umową o świadczenie usług oświetlenia ulic, dróg publicznych i placów. Po upływie tego terminu, z uwagi na przedłużające się negocjacje, strony zawarły umowę tymczasową, w brzmieniu narzuconym przez przedsiębiorstwo energetyczne. EnergiaPro bezprawnie zobowiązała w niej gminę do ponoszenia wszelkich kosztów utrzymania i usuwania awarii instalacji oświetlenia ulicznego. W świetle obowiązujących przepisów gmina ma obowiązek ponosić poza kosztami energii, jedynie te związane z budową i utrzymaniem opraw oświetleniowych (tzw. punktów świetlnych) oraz usuwaniem ich awarii. Finansowanie innych usterek w infrastrukturze energetycznej, niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania np. uszkodzenia słupów oświetleniowych czy kabli sterowniczych, powinny obciążać przedsiębiorstwo energetyczne.

Prezes Urzędu uznała, że EnergiaPro nadużyła pozycji dominującej obciążając gminę kosztami, które sama powinna ponieść. Na spółkę została nałożona kara w wysokości 84 591 zł. Prezes Urzędu nakazała ponadto zaniechanie stosowania niedozwolonej praktyki. Decyzja nie jest ostateczna. Przysługuje od niej odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

źródło: uokik.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj