EnergiaPro nadużyła pozycji dominującej narzucając gminie Opole uciążliwe warunki umowy dotyczącej usług oświetlenia ulicznego – uznała Prezes UOKiK.

W styczniu 2010 roku Urząd wszczął postępowanie antymonopolowe, w trakcie którego sprawdzał, czy doszło do nadużycia pozycji dominującej przez EnergięPro. Spółka jest właścicielem całej sieci oświetleniowej w gminie Opole, brak jest alternatywnych instalacji i przedsiębiorców świadczących podobne usługi na tym terenie. Posiada ona pozycje dominującą.

Do końca 2008 roku EnergiaPro i gmina związane były umową o świadczenie usług oświetlenia ulic, dróg publicznych i placów. Po upływie tego terminu, z uwagi na przedłużające się negocjacje, strony zawarły umowę tymczasową, w brzmieniu narzuconym przez przedsiębiorstwo energetyczne. EnergiaPro bezprawnie zobowiązała w niej gminę do ponoszenia wszelkich kosztów utrzymania i usuwania awarii instalacji oświetlenia ulicznego. W świetle obowiązujących przepisów gmina ma obowiązek ponosić poza kosztami energii, jedynie te związane z budową i utrzymaniem opraw oświetleniowych (tzw. punktów świetlnych) oraz usuwaniem ich awarii. Finansowanie innych usterek w infrastrukturze energetycznej, niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania np. uszkodzenia słupów oświetleniowych czy kabli sterowniczych, powinny obciążać przedsiębiorstwo energetyczne.

CCJ 300 x 250

Prezes Urzędu uznała, że EnergiaPro nadużyła pozycji dominującej obciążając gminę kosztami, które sama powinna ponieść. Na spółkę została nałożona kara w wysokości 84 591 zł. Prezes Urzędu nakazała ponadto zaniechanie stosowania niedozwolonej praktyki. Decyzja nie jest ostateczna. Przysługuje od niej odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

źródło: uokik.gov.pl

Kolędownik 2018 696px
UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj