Mieszkańcy Krakowa będą mogli m.in. skorzystać z 20-proc. ulgi komunikacyjnej na przejazdy tramwajami i autobusami oraz zniżki przy zakupie biletów do miejskich instytucji kultury. Karta zacznie obowiązywać od lipca br.

Rady Miasta Krakowa jednogłośnie zdecydowała o przyjęciu uchwały ustanawiającej Kartę Krakowską. Będzie ona realizowana w siedmiu obszarach: komunikacja miejska, kultura, sport i rekreacja, wychowanie i oświata, zdrowie, gastronomia i sklepy, usługi.

Zniżki dla mieszkańców

W ramach Karty stworzony zostanie system zniżek, ulg, preferencji i uprawnień. W pierwszej kolejności planuje się wprowadzenie udogodnień związanych z dostępnością do komunikacji miejskiej oraz miejskich muzeów i galerii. Prezydent przedłoży Radzie Miasta Krakowa uchwałę wprowadzającą preferencyjne ceny biletów okresowych komunikacji miejskiej. Największą korzyścią dla posiadaczy Karty będzie możliwość nabywania o 20% taniej biletów okresowych na komunikację miejską. Będzie to oznaczać, że właściciel Karty Krakowskiej kupi bilet miesięczny na wszystkie linie za ponad 71 złotych (zamiast 89 złotych).

Aby otrzymać Kartę, wystarczy być zameldowanym na pobyt stały w Krakowie lub rozliczać podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym jako mieszkaniec Krakowa, przy czym  nie będzie wymagane osiąganie jakiegokolwiek dochodu. Karta wydawana będzie na okres jednego roku, osoby zameldowane na pobyt stały w Krakowie nie będą musiały składać wniosku o przedłużenie jej ważności. W takim przypadku ważność Kart tych osób przedłużana będzie automatycznie. Osobom, które z różnych przyczyn nie są zameldowane na pobyt stały w Krakowie, Karta będzie wydawana, a następnie jej ważność przedłużana na podstawie wskazywanego miejsca zamieszkania w rocznym rozliczeniu PIT.

Pod opieką rodziców

Kartę otrzymają także dzieci w wieku do 18. roku życia, w tym przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na wniosek dyrektora placówki, jeżeli ich rodzice nie wystąpią z wnioskiem o wydanie dla nich Karty. Z wnioskiem o przedłużenie jej ważności będzie można wystąpić na miesiąc przed upływem terminu ważności. Dzieciom w wieku do 6. roku życia Karta nie będzie wydawana, a zniżki, ulgi, preferencje i uprawnienia w ramach Karty Krakowskiej przysługiwać im będą na podstawie ważnej Karty, wydanej odpowiednio rodzicowi, wychowawcy lub dyrektorowi placówki.

Karta wydawana będzie w formie dokumentu z tworzywa sztucznego lub w formie elektronicznej. Będzie także nośnikiem biletu Komunikacji Miejskiej w Krakowie. Wg szacunków z programu może skorzystać nawet 300 tysięcy mieszkańców. Koszty związane z wdrożeniem programu i wydawaniem Kart w 2018 roku oszacowano na 3,3 mln zł.

Wymierne korzyści dla miasta

Prezydent Jacek Majchrowski 23 stycznia br. przedłożył Radzie Miasta Krakowa projekt uchwały w sprawie wprowadzenia i realizacji programu pn. Karta Krakowska. Program jest elementem polityki promocyjnej miasta. Ma na celu: położenie nacisku na utrwalenie więzi mieszkańców z miastem, w tym poprzez wzrost liczby mieszkańców, zwiększenie dostępności do usług publicznych, w szczególności w zakresie komunikacji miejskiej i dóbr kulturalnych, oraz wzrost dochodów gminy. Szacuje się, że pozyskanie jednego podatnika skutkuje zwiększeniem dochodów na poziomie 2 tys. zł.

– Działania te powinny spowodować, że Kraków stanie się jeszcze bardziej atrakcyjny dla obecnych oraz przyszłych mieszkańców. Jednocześnie program może przyczynić się do wzrostu liczby mieszkańców korzystających na co dzień z komunikacji miejskiej, a co za tym idzie spadku liczby osób korzystających z samochodów oraz emitowanych w związku z tym zanieczyszczeń. Program powinien działać stymulująco na różne elementy życia społeczności lokalnej i dać możliwość rozwoju w znacznie szerszym niż tylko finansowym sensie – uważa prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Czytaj więcej

Skomentuj