Mieszkańcy Krakowa będą mogli m.in. skorzystać z 20-proc. ulgi komunikacyjnej na przejazdy tramwajami i autobusami oraz zniżki przy zakupie biletów do miejskich instytucji kultury. Karta zacznie obowiązywać od lipca br.

Rady Miasta Krakowa jednogłośnie zdecydowała o przyjęciu uchwały ustanawiającej Kartę Krakowską. Będzie ona realizowana w siedmiu obszarach: komunikacja miejska, kultura, sport i rekreacja, wychowanie i oświata, zdrowie, gastronomia i sklepy, usługi.

Zniżki dla mieszkańców

W ramach Karty stworzony zostanie system zniżek, ulg, preferencji i uprawnień. W pierwszej kolejności planuje się wprowadzenie udogodnień związanych z dostępnością do komunikacji miejskiej oraz miejskich muzeów i galerii. Prezydent przedłoży Radzie Miasta Krakowa uchwałę wprowadzającą preferencyjne ceny biletów okresowych komunikacji miejskiej. Największą korzyścią dla posiadaczy Karty będzie możliwość nabywania o 20% taniej biletów okresowych na komunikację miejską. Będzie to oznaczać, że właściciel Karty Krakowskiej kupi bilet miesięczny na wszystkie linie za ponad 71 złotych (zamiast 89 złotych).

CCJ 300 x 250

Aby otrzymać Kartę, wystarczy być zameldowanym na pobyt stały w Krakowie lub rozliczać podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym jako mieszkaniec Krakowa, przy czym  nie będzie wymagane osiąganie jakiegokolwiek dochodu. Karta wydawana będzie na okres jednego roku, osoby zameldowane na pobyt stały w Krakowie nie będą musiały składać wniosku o przedłużenie jej ważności. W takim przypadku ważność Kart tych osób przedłużana będzie automatycznie. Osobom, które z różnych przyczyn nie są zameldowane na pobyt stały w Krakowie, Karta będzie wydawana, a następnie jej ważność przedłużana na podstawie wskazywanego miejsca zamieszkania w rocznym rozliczeniu PIT.

Pod opieką rodziców

Kartę otrzymają także dzieci w wieku do 18. roku życia, w tym przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na wniosek dyrektora placówki, jeżeli ich rodzice nie wystąpią z wnioskiem o wydanie dla nich Karty. Z wnioskiem o przedłużenie jej ważności będzie można wystąpić na miesiąc przed upływem terminu ważności. Dzieciom w wieku do 6. roku życia Karta nie będzie wydawana, a zniżki, ulgi, preferencje i uprawnienia w ramach Karty Krakowskiej przysługiwać im będą na podstawie ważnej Karty, wydanej odpowiednio rodzicowi, wychowawcy lub dyrektorowi placówki.

Karta wydawana będzie w formie dokumentu z tworzywa sztucznego lub w formie elektronicznej. Będzie także nośnikiem biletu Komunikacji Miejskiej w Krakowie. Wg szacunków z programu może skorzystać nawet 300 tysięcy mieszkańców. Koszty związane z wdrożeniem programu i wydawaniem Kart w 2018 roku oszacowano na 3,3 mln zł.

Wymierne korzyści dla miasta

Prezydent Jacek Majchrowski 23 stycznia br. przedłożył Radzie Miasta Krakowa projekt uchwały w sprawie wprowadzenia i realizacji programu pn. Karta Krakowska. Program jest elementem polityki promocyjnej miasta. Ma na celu: położenie nacisku na utrwalenie więzi mieszkańców z miastem, w tym poprzez wzrost liczby mieszkańców, zwiększenie dostępności do usług publicznych, w szczególności w zakresie komunikacji miejskiej i dóbr kulturalnych, oraz wzrost dochodów gminy. Szacuje się, że pozyskanie jednego podatnika skutkuje zwiększeniem dochodów na poziomie 2 tys. zł.

– Działania te powinny spowodować, że Kraków stanie się jeszcze bardziej atrakcyjny dla obecnych oraz przyszłych mieszkańców. Jednocześnie program może przyczynić się do wzrostu liczby mieszkańców korzystających na co dzień z komunikacji miejskiej, a co za tym idzie spadku liczby osób korzystających z samochodów oraz emitowanych w związku z tym zanieczyszczeń. Program powinien działać stymulująco na różne elementy życia społeczności lokalnej i dać możliwość rozwoju w znacznie szerszym niż tylko finansowym sensie – uważa prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj