Urząd Miasta Włocławek opracował i wydał “Katalog mebli miejskich”. Celem publikacji jest zwrócenie szczególnej uwagi na podniesienie jakości małej architektury lokalizowanej w przestrzeni publicznej Włocławka.

Katalog wskazuje propozycje rozwiązań łączących funkcjonalność elementów małej architektury oraz wprowadzających spójność estetyczną w aranżacji przestrzeni, jednocześnie zawiera propozycje mebli miejskich uwzględniające potrzeby różnych grup użytkowników.

Opublikowane zestawienie nie jest zbiorem zamkniętym, dopuszcza się sytuowanie w przestrzeni miasta innych elementów, które spełnią oczekiwania użytkowników lub będą pożądane ze względu na powstanie nowych trendów lub standardów w zakresie aranżacji przestrzeni miejskiej.

Katalog jest odpowiedzią na przedsięwzięcie 3.1.5. Program Ławka – miejskie meble i aranżacje do siedzenia, zawarte w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. Niebawem “Katalog mebli miejskich” będzie dostępny w wersji elektronicznej.

Czytaj więcej

Skomentuj