Polska, jako jeden z czterech krajów członkowskich Unii Europejskiej, została zaproszona do udziału w pilotażowym projekcie opracowania nowej strategii komunikacji EMAS. Prace prowadzone przez Komisję Europejską są częścią szerokiego planu komunikacyjnego związanego z pakietem gospodarki o obiegu zamkniętym.

Wdrażanie nowej koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym (ang. Circular Economy) ogłoszonej przez Komisję Europejską 2 grudnia 2015 r. będzie poprzedzone szerokimi działaniami komunikacyjnymi w krajach członkowskich Unii.

W związku z tym, że system ekozarządzania i audytu ma pełnić ważną rolę we wsparciu przejścia na nowy model gospodarczy, Komisja Europejska wraz z agencją komunikacji ICF Mostra rozpoczęła prace nad nową strategią komunikacji w zakresie EMAS. Projekt będzie prowadzony równolegle z opracowaniem planu komunikacyjnego dla innego narzędzia KE, jakim jest oznakowanie ekologiczne UE (EU Ecolabel).

Pierwszy etap prac rozpoczął się od przeprowadzenia analiz i badań prowadzonych przez agnację komunikacji w czterech krajach członkowskich wybranych do pilotażu. Wybór krajów poprzedzony był dogłębną analizą sytuacji EMAS we wszystkich państwach członkowskich. Na tej podstawie do wspomnianej czwórki państw została zaproszona Polska, reprezentowana przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Zaproszenie jest wyrazem uznania dla działań prowadzonych przez GDOŚ na przestrzeni ostatnich lat w zakresie EMAS.

W ramach prac nad strategią agencja ICF Mostra zarekomenduje różne grupy docelowe, tak aby zapewnić jak najskuteczniejsze dotarcie do odbiorców działań komunikacyjnych i promocyjnych w zakresie EMAS. Działania te będą testowane w wybranych czterech krajach docelowych poprzez współpracę z organami właściwymi ds. EMAS. Współpraca ta będzie kluczowa dla opracowania najbardziej odpowiednich działań komunikacyjnych.

W obliczu nowego wyzwania jakim będzie przejście na model gospodarki o obiegu zamkniętym, EMAS może okazać się ważnym narzędziem wsparcia dla przedsiębiorców. Opracowywana strategia komunikacji zapewni dobre przygotowanie i skuteczność przekazu skierowanego do odpowiednich grup odbiorców.

Czytaj więcej

Skomentuj