Radykalne obniżenie emisji fluorowanych gazów cieplarnianych, których negatywne działanie na środowisko jest dużo silniejsze niż np. dwutlenku węgla – to cel Komisji Europejskiej do 2030 roku. Aby go osiągnąć KE proponuje m.in. wprowadzenie zakazu wykorzystania takich substancji w urządzeniach domowych np. w chłodziarkach.

Emisje fluorowanych gazów cieplarnianych, powodujące efekt cieplarniany do 23 000 razy silniejszy niż dwutlenek węgla, wzrosły o 60 proc. od 1990 r. – w tym samym czasie emisje wszystkich pozostałych gazów cieplarnianych zmalały.

Proponowane rozporządzenie ma na celu zmniejszenie do roku 2030 emisji fluorowanych gazów cieplarnianych o dwie trzecie w stosunku do obecnego poziomu. Zakazuje ono również stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych w niektórych rodzajach nowych urządzeń, jak na przykład w chłodziarkach domowych, w przypadku gdy są już dostępne przyjazne dla klimatu rozwiązania alternatywne.

Fluorowane gazy cieplarniane są powszechnie stosowane w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych, jak również w sprzęcie elektrycznym, piankach izolacyjnych, dozownikach aerozoli i gaśnicach. Przedostają się one do atmosfery z zakładów produkcyjnych, z urządzeń i sprzętu, w których są stosowane, oraz w momencie gdy takie urządzenia są wyrzucane.

Wniosek wprowadza mechanizm stopniowego wycofywania, dzięki któremu od 2015 r. ograniczana będzie całkowita ilość najbardziej znaczącej grupy fluorowanych gazów cieplarnianych – fluorowęglowodorów (HFC) – jaką można sprzedawać w UE, a do 2030 r. zostanie ona stopniowo zmniejszona do jednej piątej dzisiejszej sprzedaży. Mechanizm ten będzie wprowadzany w oparciu o doświadczenia zgromadzone w trakcie udanego stopniowego wycofywania substancji zubożających warstwę ozonową, które zrealizowano w UE 10 lat przed uzgodnionym na szczeblu międzynarodowym terminem.

źródło: ec.europa.eu

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj