Przeszło 1600 lekcji dotyczących zmian klimatycznych, w których uczestniczyło powyżej 26 tys. uczniów i ponad 21 tys. deklaracji młodzieży, która chce wspierać ochronę środowiska to efekty projektu edukacyjnego „Kioto w domu”.

8 marca w Ministerstwie Środowiska podsumowano wyniki kampanii, której celem było podnoszenie świadomości i wiedzy w zakresie możliwości redukcji zużycia energii w gospodarstwach domowych przez racjonalizację wykorzystania energii oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii na skalę domową.

Adresatami kampanii byli nauczyciele starszych klas szkół podstawowych, gimnazjów, uczniowie oraz ich rodzice. Projekt, realizowany przez Polskie Biuro REC, ukierunkowany był na wsparcie edukacji ekologicznej w szkołach w zakresie zmian klimatycznych oraz zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na szczyty klimatyczne w Poznani i w Kopenhadze.

W całej Polsce ponad 26 tys. młodych ludzi brało udział w lekcjach dotyczących zmian klimatycznych. Uczestniczyli w debatach i pokazach, przeprowadzali audyty energetyczne i kręcili filmy o tematyce klimatycznej. Uczniowie podejmowali konkretne działania na rzecz ochrony klimatu, a swoje postanowienia spisywali w formie Deklaracji Klimatycznych, które były wysyłane do REC. W grudniu 2009 r. 11 tys. takich Deklaracji zostało przekazanych Ministrowi Środowiska przed jego wyjazdem na szczyt klimatyczny do Kopenhagi. Ostatecznie w ramach projektu zgromadzono ponad 21 tys. deklaracji młodzieży, która w ten sposób chce wspierać ochronę środowiska.

Program „Kioto w domu” przewidywał dwa poziomy szkoleń prowadzonych metodą kaskadową. Poziom pierwszy obejmował szkolenia dla doradców metodycznych, konsultantów i edukatorów, drugi – szkolenia dla nauczycieli zainteresowanych przystąpieniem do programu.

We wrześniu 2009 r. w Krakowie, Poznaniu, Gdańsku oraz dwukrotnie w Warszawie odbyły się jednodniowe warsztaty dla doradców metodycznych i edukatorów z całej Polski. Przeprowadzili oni na terenie całego kraju ok. 90 jednodniowych szkoleń dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów. Ich uczestnicy poznali problematykę zmian klimatycznych oraz aktywizujące metody nauczania dotyczące zmian klimatycznych i możliwości przeciwdziałania im w życiu codziennym. Otrzymali również zestaw scenariuszy edukacyjnych i broszur dotyczących tej tematyki. Przeszkoleni nauczyciele przeprowadzili w swoich szkołach szereg zajęć z zakresu zmian klimatycznych, zachęcając młodzież  do podjęcia konkretnych działań na rzecz ochrony klimatu.

Projekt finansowany był przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj