30 tysięcy uczniów zaoszczędziło przynajmniej 1000 ton dwutlenku węgla. To wynik akcji edukacyjnej „Klasa z klimatem”.

„Klasa z Klimatem” to program edukacji o klimacie i efektywności energetycznej przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych. W jego ramach powstały scenariusze lekcji na temat zmian klimatu i sposobów zapobiegania temu zjawisku. Ponadto, przeprowadzone zostały szkolenia dla ponad 1000 nauczycieli. Mogli się oni także szkolić za pomocą platformy do e-learningu.

W akcję zaangażowano także samych uczniów. Do zadań klasy biorącej udział w programie należało m.in.: przeprowadzenie działań promujących ochronę klimatu i efektywne wykorzystanie energii oraz zaoszczędzenie przynajmniej 1000 kW energii w szkole i w domach przez co najmniej 365 dni.

W projekcie udział wzięło ponad 30 tys. uczniów. Jednym z efektów ich pracy była oszczędność ponad 1000 ton emisji CO2. Ponieważ ciągle jeszcze ze szkół spływają raporty dotyczące akcji, jej organizatorzy przewidują, że końcowy efekt ekologiczny przedsięwzięcia będzie dużo większy.

Organizatorem akcji, dofinansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jest Polskie Biuro Regionalnego Centrum Ekologicznego na Europę Środkową i Wschodnią. Zainteresowane szkoły mogą brać udział w konkursie o tytuł „Klasy z Klimatem” także w tym roku. Wszystkie informacje można uzyskać za pośrednictwem strony www.klasazklimatem.pl.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj