„Świat, jaki lubisz. Klimat, który Ci odpowiada.” – to ogólnoeuropejska kampania komunikacyjna, którą inauguruje właśnie Komisja Europejska, we współpracy z ponad 70 organizacjami z całej Europy.

Kampania ma na celu położenie nacisku na praktyczne rozwiązania związane z debatą w sprawie zmiany klimatu oraz wykazanie, że działania dotyczące klimatu mogą zwiększyć dobrobyt i przynieść korzyści gospodarcze obywatelom Europy.

W całej Europie można znaleźć wiele przykładów inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie klimatu prowadzących do ograniczenia zanieczyszczenia CO2 i poprawy jakości życia Europejczyków. Przykładowo na dworcu głównym w Sztokholmie wykorzystuje się ciepło ciał pasażerów do ogrzania pobliskiego biurowca. Prowadzi to nie tylko do ograniczenia emisji, ale także zmniejszenia rachunków za energię dla tego budynku o 20-25 proc. Duńska szkoła Gedved w miejscowości Horsens oszczędza rocznie 30 tys. euro dzięki wykorzystaniu energii słonecznej. Zaoszczędzone kwoty wydaje się na poprawę edukacji.

Podobne rozwiązania przynoszące korzyści wszystkim zainteresowanym – pozwalające na uzyskanie oszczędności pieniędzy, czasu i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych – są głównym celem kampanii komunikacyjnej, którą komisarz Hedegaard zainaugurowała w londyńskim ratuszu.

„Mamy wybór: możemy działać, wykorzystując wiedzę na temat zmiany klimatu albo siedzieć bezczynnie i obserwować pogarszającą się sytuację. Obie opcje kosztują. Dlaczego więc nie mielibyśmy stworzyć świata, jaki lubimy, z klimatem, który nam odpowiada – dopóki mamy na to jeszcze czas? Celem kampanii jest skoncentrowanie debaty na możliwych rozwiązaniach i powodach, dla których ich nie stosujemy” – powiedziała Connie Hedegaard.

Strona internetowa kampanii będzie wkrótce dostępna we wszystkich 23 językach UE. Ma się stać platformą, na której obywatele, przedsiębiorstwa i grupy lokalne będą mogli przedstawiać, promować i omawiać rozwiązania służące ograniczeniu emisji oraz uczestniczyć w ogólnoeuropejskim konkursie na najlepsze i najbardziej oryginalne rozwiązanie.

Centralnym elementem kampanii są partnerstwa z organizacjami o podobnych dążeniach. Obecnie do partnerów kampanii należy ponad 70 organizacji obejmujących stowarzyszenia biznesowe, uniwersytety, organizacje pozarządowe i instytucje rządowe. W miarę rozwoju kampanii uczestniczyć w niej będzie coraz więcej podmiotów.

Kampania potrwa do końca 2013 r. Zademonstrowane zostaną istniejące opłacalne rozwiązania w zakresie spełnienia celu UE polegającego na ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych o 80-95 proc. do 2050 r.

źródło: ec.europa.eu


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj