Polacy wydają rocznie nawet sześć miliardów złotych na leki ogólnodostępne i aż 10 miliardów złotych na farmaceutyki na receptę. Duża ich część kupowana jest na zapas, w wyniku czego trafiają później na wysypisko.

Jeden z podmiotów zajmujących się  utylizacją odpadów  – Polska Grupa Recyklingu PROEKO – utylizuje rocznie ok. 165 ton środków leczniczych. Niektóre z nich są przeterminowane. Dużą ilość stanowią leki w pełni wartościowe ale już nikomu niepotrzebne. Często były bowiem kupowane na zapas. Możliwe, że do poprawy sytuacji przyczynią się zmiany w ustawie, których wprowadzenie zapowiada Ministerstwo Zdrowia.

Zapowiadany projekt nowelizacji ustawy będzie nakładał sztywne marże na leki sprzedawane w aptekach. Celem takiego działania jest ograniczenie popytu na farmaceutyki. Będzie to skutkowało podwyższeniem cen oraz ograniczeniem ofert promocyjnych w aptekach.

Zdaniem przedstawicieli PROEKO, nowe zasady prawne tylko częściowo będą rozwiązywały istniejący problem. Jego złożoność wymaga bowiem kompleksowego podejścia, a nie jedynie małej zmiany. – Naszym zdaniem ograniczenie promocji w aptekach nie zmieni znacząco obecnego stanu. Ważne, aby pomyślano o edukacji proekologicznej, skierowanej nie tylko do najmłodszych, ale przede wszystkim starszych osób, które z lekcjami ochrony przyrody nie miały nigdy do czynienia – mówi Marek Osik, wiceprezes PROEKO.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj