Grupa Eneris wykupiła pakiet kontrolny w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Niebezpiecznych w Bydgoszczy. To kolejne przejęcie spółki na polskim rynku gospodarki odpadami.

Eneris kupił udziały od MD-Proeco, spółki zarządzającej ITPON w Bydgoszczy. Instalacja przetwarza odpady niebezpieczne, w tym medyczne i przemysłowe. Jej moce przerobowe wynoszą 8 tys. ton rocznie.

– Dla MD-Proeco dołączenie do grupy Eneris oznacza pozyskanie silnego, stabilnego inwestora, który planuje modernizację instalacji, a także dostęp do ogólnopolskiej struktury Eneris – mówi Dorota Włoch z Eneris.

– Natomiast dla Eneris obecność MD-Proeco w grupie oznacza możliwość oferowania naszym klientom nowych usług i całościowe podejście do zrównoważonej gospodarki odpadami dla bardzo szerokiej grupy odbiorców – dodaje Dorota Włoch.

Eneris przejmuje trzy RIPOK-i na zachodzie Polski i zapowiada kolejne inwestycje

Do ITPON w Bydgoszczy trafiają odpady niebezpieczne, takie jak farby i rozpuszczalniki organiczne, opakowania zawierające śladowe ilości szkodliwych substancji, osady. Przetwarzane termicznie są w niej również odpady medyczne, a także pochodzące z procesów produkcji przemysłowej. Kupiona przez grupę Eneris instalacja wytwarza ciepło i parę techniczną na potrzeby mieszczących się w okolicy zakładów przemysłowych.

Przejęcie ITPON w Bydgoszczy to kolejna w tym roku inwestycja Enerisu. W lipcu spółka zakupiła francuskie przedsiębiorstwo Recupyl zajmujące się odzyskiem i recyklingiem baterii i akumulatorów.

Z kolei w sierpniu Eneris ogłosił zamiar koncentracji – włączenie w struktury trzech dużych instalacji przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów w Zachodniej Polsce (ZUO Clean-City, ZUO International i Eko-Myśl).

Grupa ogłosiła również przystąpienie do Siemiatyckiego Klastra Energii oraz planuje kolejne inwestycje w obszarze zielonej energii.

Eneris wchodzi w recykling baterii i akumulatorów

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj