Gdańsk szuka inwestora, który na terenie gdańskich nekropolii wybuduje kolumbaria – minimum 2260 nisz na 6 cmentarzach, maksymalnie prawie 9000 na terenie 8 nekropolii. Inwestor zostanie wyłoniony w postępowaniu koncesyjnym.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, poznamy go do końca roku, a realizacja inwestycji powinna się zakończyć nie później niż w ciągu 36 miesięcy od daty podpisania umowy.

– By zapewnić mieszkańcom Miasta Gdańska możliwości pochówku bliskich na terenie zamkniętych dziś nekropolii, w lokalizacjach zbliżonych do miejsca zamieszkania, niejednokrotnie ważnych ze względu na wygodę, sentyment lub historyczny charakter miejsca, postanowiliśmy doprowadzić do budowy kolumbariów – podkreśla Iwona Bierut, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej UM w Gdańsku.- Do tej pory kolumbaria komunalne istniały jedynie na cmentarzu Łostowickim, uznaliśmy, że konieczne jest wybudowanie tego typu obiektów na pozostałych gdańskich cmentarzach komunalnych

W założeniach postępowania uwzględniono możliwość etapowania przedsięwzięcia, co oznacza, że kolumbaria mogłyby powstawać partiami.

– Chodzi o to, by możliwie szybko, po wybudowaniu, można było poszczególne kolumbaria przekazywać do eksploatacji – dodaje Bogna Zuba Zabielska, kierownik Centrum Partnerstwa i Biznesu. – Stanie się to z pożytkiem dla osób, chcących w kolumbariach złożyć prochy bliskich.

Maksymalny zakres przedsięwzięcia obejmuje zaprojektowanie, sfinansowanie wybudowanie i eksploatację kolumbariów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na 8 cmentarzach komunalnych w Gdańsku.

źródło: gdansk.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj