Swoimi nieuzasadnionymi i niedopuszczalnymi działaniami, takimi jak odcięcie dostaw energii elektrycznej i gazu ziemnego do Finlandii czy wstrzymanie eksportu gazu ziemnego do Polski i Bułgarii, oraz groźbami podjęcia podobny działań przeciwko innym narodom europejskim Rosja pokazała, że nie jest wiarygodnym dostawcą energii do Europy. Komisja Europejska i Stany Zjednoczone potępiają stosowanie przez Rosję szantażu energetycznego i potwierdzają zaangażowanie na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Europy – czytamy we wspólnym oświadczeniu.

W całej Europie, od krajów nordyckich po Bałkany, podejmowane są wysiłki na rzecz dywersyfikacji dostaw i zmniejszenia zależności od rosyjskiego gazu. Od 2020 r. Finlandia i Estonia są połączone dwukierunkowym gazociągiem Balticonnector. Projekt ten, wspierany przez Komisję Europejską, zwiększa bezpieczeństwo dostaw dla Finlandii i całego regionu. Ponadto, 1 maja działalność komercyjną rozpoczęło gazowe połączenie międzysystemowe Polska–Litwa, które zwiększa opcjonalność oraz odporność całego bałtyckiego rynku gazu i również było wspierane w ramach instrumentu „Łącząc Europę” Komisji Europejskiej.

Komisja Europejska i Stany Zjednoczone rozumieją pilną potrzebę podjęcia zdecydowanych działań w celu ograniczenia importu energii z Rosji. Jako partnerzy podejmą te wyzwania w ramach wspólnej grupy zadaniowej ds. bezpieczeństwa energetycznego, której ustanowienie zapowiedzieli 25 marca prezydent Joe Biden i przewodnicząca Ursula von der Leyen.

Za pośrednictwem tej grupy zadaniowej toczone będą prace nad dywersyfikacją dostaw gazu ziemnego w Europie, przyspieszając jednocześnie wdrażanie efektywności energetycznej i inteligentnych technologii w europejskich domach i przedsiębiorstwach, elektryfikując ogrzewanie i zwiększając produkcję czystej energii, tak by zmniejszyć popyt na paliwa kopalne.

Jako ważny krok w kierunku realizacji celów grupy zadaniowej Komisja Europejska i Stany Zjednoczone z zadowoleniem przyjęły zawartą przez Finlandię umowę leasingu od amerykańskiego dostawcy pływającego terminalu do importu skroplonego gazu ziemnego, który będzie operacyjny jeszcze przed końcem bieżącego roku.

Czytaj więcej

Skomentuj