Sejmowe komisje ochrony środowiska i samorządu terytorialnego przyjęły bez większych poprawek senacki projekt umożliwiający gminom wybór różnych metod ustalania opłat za śmieci.

Senacki projekt zakłada zmianę obowiązujących przepisów w taki sposób, aby umożliwić gminom wybór różnych metod ustalania opłat za śmieci dla poszczególnych części obszaru gmin (np. części wyposażonej w wodociągi – według zużycia wody, natomiast co do pozostałego obszaru – według innej metody).

Najważniejszą poprawką, jaką przyjęto w czwartek było wykreślenie z projektu przepisu przedłużającego o jeden miesiąc terminu na podjęcie przez gminy uchwał w sprawie wyboru metody naliczania opłaty za śmieci, w sprawie deklaracji o jej wysokości oraz określenia terminu i częstotliwości jej uiszczania. Zgodnie z obowiązującą ustawą gminy powinny były to zrobić do końca 2012 r.

O odrzuceniu propozycji senatorów zdecydowała negatywna opinia Biura Legislacyjnego Sejmu. Według legislatora terminów zapisanych w przepisach przejściowych nie powinno się zmieniać, a jeśli już się to robi to tylko w odniesieniu do tych, które jeszcze biegną. Tymczasem w projekcie zapisano przedłużenie terminu, który upłynął 1 stycznia.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj