Na terenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Trzebiatowie została otwarta kompostownia osadów ściekowych, która kosztowała 7 mln złotych.

Budowa została dofinansowana w 50% w ramach "Programu kompleksowego uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie miasta Trzebiatów" wspieranego z funduszy UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Oczyszczalnia ścieków w Chełmie Gryfickim wytwarza rocznie ok. 2 tys. ton osadów ściekowych jako pozostałości po oczyszczaniu ścieków dostarczanych z całej gminy, nie tylko systemami kanalizacyjnymi, ale również dowożonych wozami asenizacyjnymi z szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków. Jeszcze kilka lat temu osady zagospodarowywano do rekultywacji terenów po kopalni gliny w okolicy Włodarki, a przez ostatnie 2 lata wywożono je do elektrowni Dolna Odra celem zagospodarowania popiołów paleniskowych.

źródło: trzebiatow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj