Już w listopadzie w Poznaniu obędzie się w międzynarodowe forum wymiany doświadczeń związanych z gospodarką komunalną. A wszystko za sprawą odbywających się na jesieni targów KOMTECHNIKA (20-23 listopada 2012 r.)

KOMTECHNIKA  to największa wystawa targowa w pawilonach, obejmująca tematyką maszyny i urządzenia do: letniego i zimowego utrzymania placów oraz ulic, utrzymania porządku i czystości w miastach, sprzątania i wywozu odpadów, utrzymania terenów zielonych, lokalnego transportu zbiorowego oraz wielu innych dostarczających sprzęt komunalny.

Udział w targach umożliwia skuteczne do docelowej grupy klientów – osób decyzyjnych, reprezentujących wydziały oraz zakłady gospodarki komunalnej, przedsiębiorstwa świadczące usługi utrzymania czystości w miastach, zakłady utrzymania zieleni miejskiej, miejskie zarządy dróg oraz spółdzielnie. To tutaj zapoznają się oni z najbardziej nowoczesnymi i efektywnymi ekonomicznie rozwiązaniami polepszającymi jakość i komfort życia lokalnych społeczności.

Międzynarodowa wymiana doświadczeń

Targi cieszą się ogromnym zainteresowaniem, zarówno ze strony potencjalnych wystawców, jak i ze strony profesjonalnych zwiedzających. Na podstawie zgłoszeń i deklaracji producentów oraz dystrybutorów wiemy już, iż ekspozycja targów będzie znacznie większa niż w poprzedniej edycji. Swój udział potwierdziło już kilkudziesięciu przedstawicieli, liderów sektora komunalnego oraz wiele nowych firm. Zapraszamy do zapoznania się z listą uczestników dostępną na stronie targów.

Lepsza komunikacja na terenie wystawy

Nowa lokalizacja targów KOMTECHNIKA zapewni wystawcom ruch na stoisku przez cały dzień. Wszystko dzięki nowym ciągom komunikacyjnym łączącym wejście od ulicy Głogowskiej z wejściem od ul. Matejki.

Branżowe know-how

Zapraszamy również na liczne debaty, konferencje i seminaria odbywające się w czasie targów KOMTECHNIKA, na których dochodzi do międzynarodowej wymiany doświadczeń. M.in.: w pierwszy dzień targów (20.11) w ramach Kongresu ENVICON odbędzie się Dzień Rosyjski „EuroRuss: Partnerstwo, Doświadczenia, Innowacje w sektorze ochrony środowiska. Gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa”, podczas którego zostaną omówione perspektywy współpracy polsko-rosyjskiej w dziedzinie ochrony środowiska. Na kolejne dni POLEKO planowane są wydarzenia: Forum Recyklingu i Forum Czystej Energii (20-22.11), Glob Pełen Energii (20-23.11), Workshop Federalnego Ministerstwa Oświaty i Badań Naukowych (BMBF) z Niemiec (21 i 23.11), czy też szereg konferencji, jak: „Strategia regionów w energetyce. Upowszechnianie wiedzy o OZE”, „Bezpieczeństwo w transporcie substancji niebezpiecznych”, Ogólnopolska Konferencja "Gumowy Surowiec" (21.11), czy też „Finansowanie przedsięwzięć proekologicznych” (22.11). 

Targom towarzyszą dodatkowo: Targi Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych GMINA, Salon Nieruchomości i Inwestycji INVESTFIELD oraz Salon Lokalnego i Regionalnego Transportu Publicznego DWORZEC.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj