W Bangkoku odbyło się spotkanie czołowych przedstawicieli ponad 190 krajów świata, poświęcone przeciwdziałaniu zmianom klimatu.

Spotkanie podzielono na dwie sesje tematyczne dotyczące realizacji celów postawionych w Protokole z Kioto, ich dostosowywaniu lub zmianie oraz przyszłej wizji działań długoterminowych w świecie post-Kioto.

Podczas rozmów w Bangkoku ustalono, że po roku 2012, kiedy przestanie obowiązywać Protokół z Kioto,  powinny funkcjonować i być doskonalone rozwiązania, jakie zostały  w nim zapisane.  Dotyczy to  m.in. poszerzenia ilości gazów cieplarnianych, które będą  brane pod uwagę w przyszłym okresie i rozszerzenia bilansu gazów cieplarnianych, poprzez włączenie lotnictwa i transportu morskiego do  obliczania emisji.

Uzgodniono również, że w bilansie emisji gazów cieplarnianych powinny być uwzględniane wszystkie działania związane ze zmianą użytkowania ziemi i deforestacją. Uczestnicy rozmów stwierdzili, że konieczne jest  doskonalenie mechanizmów i prowadzenie badań naukowych, które pozwolą w lepszy sposób określić emisje gazów cieplarnianych, aby osiągnąć założone cele emisyjne.

W II części sesji, dotyczącej przyszłej wizji działań długoterminowych podjęto decyzję, że wszystkie prace nad tzw. czterema blokami dotyczącymi łagodzenia zmian klimatycznych, adaptacji do zmian, technologii i transferu technologii i finansów będą prowadzone równolegle, tzn. że żaden z tych elementów nie będzie realizowany czy negocjowany w przyspieszonym tempie.  

Dyskusja nad wspólną wizją będzie trwała podczas kolejnych spotkań (ustalono harmonogram spotkań, warsztatów, kolejnych sesji, które odbędą się w Bonn, a następnie w Poznaniu).

– Spotkanie w Bangkoku było kolejnym krokiem służącym przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Był on na tyle istotny, że sformułowano wspólną wolę kontynuowania  działań, które zapisane są w Protokole z Kioto, rozszerzenia ich o nowe dziedziny. Zadeklarowano także dalszą walkę ze zmianami klimatu – powiedział minister Janusz Zaleski podsekretarz stanu w  Ministerstwie Środowiska.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj