Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów Politechniki Śląskiej oraz Fundacja na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL zapraszają do śledzenia transmisji live z konferencji „Optymalizacja procesu sortowania odpadów – metale nieżelazne”.

W ostatnich latach system gospodarki odpadami komunalnymi przechodzi gruntowną zmianę. U podstaw tych przeobrażeń leży m.in. potrzeba dostosowania go do najnowszych trendów i technologii oraz wymogów wynikających z dyrektyw Unii Europejskiej. Bez wątpienia wiele tych zmian dotyczy instalacji komunalnych.

Już dziś, by stać się konkurencyjnymi na rynku, zarządzający tymi obiektami powinni myśleć o ich rozbudowie i modernizacji oraz podejmować odpowiednie działania w celu uzyskania koniecznych poziomów odzysku i recyklingu, spełniając jednocześnie prawne wymogi.

Niewątpliwie, podniesienie wydajności procesu sortowania metali nieżelaznych, ze szczególnym uwzględnieniem wydzielenia opakowań aluminiowych, sprzyja osiągnięciu wyśrubowanych wymogów. Dlatego podczas konferencji organizatorzy chcą zaprezentować m.in. wyniki szczegółowych badań dotyczących efektywności procesu sortowania metali nieżelaznych w instalacjach komunalnych.

Konferencja “Optymalizacja procesu sortowania odpadów – metale nieżelazne” ma charakter hybrydowy – zachęcamy do śledzenia transmisji on-line.

Do grona prelegentów zaproszono branżowych ekspertów, naukowców oraz praktyków. Ich referaty mają stać się platformą wymiany wiedzy i doświadczeń na temat optymalnego gospodarowania odpadami, w tym prowadzenia procesu sortowania metali nieżelaznych.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj