16 sierpnia odbyła się konferencja prasowa Ministerstwa Klimatu i Środowiska nt. działań w sprawie Odry. Zachęcamy do obejrzenia retransmisji.

 

Do śnięcia ryb w Odrze mogło dojść w wyniku: 1) przedostania się do wody substancji toksycznej, 2) niekorzystnych warunków naturalnych, 3) odprowadzenia do wody dużej ilości wód poprzemysłowych powodujących znaczne zasolenie, 4) połączenia hipotezy 2 i 3 – powiedziała minister Anna Moskwa podczas konferencji.

 

Obecnie w laboratoriach Inspekcji Weterynaryjnej próbki badane są w kierunkach:

1) badania pestycydów chloroorganicznych,

2) badania polichlorowanych bifenyli (PCB),

3) metali ciężkich.

Dodatkowo wykonano już badania w kierunku radionuklidów (izotopy promieniotwórcze) Cez (Cs) – 137 i 134. Wszystkie poniżej normy. Badania w kierunku dioksyn w toku – powiedziała Anna Moskwa i dodała, że Inspekcja Weterynaryjna koordynuje prowadzenie badań świeżych ryb, które są pobierane w województwach zachodniopomorskim, lubuskim i dolnośląskim w kierunku wykonania rozszerzonej autopsji, badań histopatologicznych oraz mikrobiologicznych i grzybów.


Minister Moskwa: w badaniu śniętych ryb nie stwierdzono obecności pestycydów


 

250 mln zł na system monitorowania wód powierzchniowych

– Przeznaczymy 250 mln zł na synchronizację i pełną cyfryzację systemu monitorowania jakości wód powierzchniowych na terenie całej Polski – zadeklarowania Anna Moskwa.

– Zbudujemy sieć stacji monitorujących i badawczych wykorzystujących technologie teledetekcji i satelitarne, które będą przekazywać alerty środowiskowe do odpowiednich organów i służb – dodała minister Moskwa.


Anna Moskwa: Chcemy stworzyć nowoczesny system stałego monitorowania wód powierzchniowych, wraz z systemem wczesnego reagowania na potencjalne kryzysy, awarie i katastrofy

 

 

Czytaj więcej

Skomentuj