W Ostrowie Wielkopolskim kolejne budynki podłączane są do sieci, w której ciepło wytwarzane jest z ekologicznych źródeł.

Piece kaflowe w mieszkaniach należących do zasobów Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Ostrowie Wielkopolskim powoli i systematycznie są likwidowane. Lokale te są podłączane do sieci Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego. Wygodę zyskują mieszkańcy, sukcesywnie także do atmosfery trafia mniej zanieczyszczeń z kominów. OZC wytwarza bowiem ciepło w części ze źródeł ekologicznych.

Proekologiczna polityka OZC S.A. to nie tylko przestrzeganie środowiskowych norm prawnych, ale również wdrożony w Spółce system zarządzania środowiskowego zgodny z normą PN-EN ISO 14001 i przede wszystkim inwestycje. W ubiegłym roku było to ORC – kogeneracyjny układ opalany biomasą, wytwarzający w czasie jednego procesu ciepło i energie elektryczną. Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła jest najtańszym sposobem redukcji emisji dwutlenku węgla i zanieczyszczeń do atmosfery.

– To już kolejna wspólna inwestycja OZC i MZGM. Główny cel tych podłączeń to likwidacja pieców węglowych i dostarczanie ciepła z „Elektrociepłowni Ostrów” wytworzonego z ekologicznych paliw i przy użyciu energooszczędnych technologii. Węzły cieplne u odbiorców będą wyposażone w automatykę pogodową, a to z kolei umożliwi racjonalne wykorzystanie energii cieplnej z korzyścią dla i odbiorców i środowiska naturalnego – mówi prezes Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego SA Zenon Musialski.

– Współpraca w ramach Grupy Kapitałowej Holdikom w zakresie poprawy jakości życia mieszkańcom pomiędzy OZC a MZGM ma długą historię. Ma także perspektywę. Kolejne kilka wspólnych przedsięwzięć realizowanych w tym roku przyczyni się do poprawy komfortu mieszkań. Chodzi tu głównie o centrum miasta, dla tych mieszkańców usługa „Ciepło w twoim mieszkaniu” jest dobrą ofertą, zarówno ze względów ekonomicznych, ale także ekologicznych – podkreśla Jan Grześkowiak, prezes Holdikom SA.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj