(3.10) Zgodnie z decyzją Zarządu KAPE S.A. zmieniają się zasady organizacji „Konkursu na najbardziej efektywną energetycznie gminę w Polsce”. Konkurs odbywać się będzie co dwa lata (dotychczas rokrocznie), pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian. Tym samym kolejna edycja Konkursu rozpocznie się w październiku 2008 roku, a podsumowanie wyników nastąpi w kwietniu 2009 r.

Celem konkursu jest promocja i intensyfikacja działań w zakresie racjonalnego gospodarowania energią na szczeblu gminy (w tym obowiązku przygotowania planów energetycznych), a także popularyzacja wykorzystania innowacyjnych, energooszczędnych i proekologicznych rozwiązań technologicznych.

Zadaniem KAPE S.A. będzie pomoc w skutecznej wymianie informacji i doświadczeń pomiędzy gminami w zakresie podejmowanych energooszczędnych przedsięwzięć, w tym wykorzystania najlepszych praktyk krajów zachodnich, wdrażaniu wysokich standardów jakościowych w gospodarce energetycznej gmin. Promocja edukacji ekologicznej w polskich gminach oraz kreowanie pozytywnego wizerunku gmin biorących udział w konkursie to dodatkowy atut Konkursu.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj