Pracownicy Nadzoru Ruchu MPK Poznań oraz poznańscy strażnicy miejscy przypominają o obowiązku zasłaniania ust i nosa w autobusach i tramwajach.

W poniedziałek w Poznaniu pracownicy MPK i strażnicy miejscy pojawili się m.in. w pojazdach w rejonie rond Śródka i Rataje. Zaobserwowali, że większość podróżnych postępowała odpowiedzialnie, zasłaniając usta i nosy. Osobom, które maseczek nie miały, wręczane były ulotki informacyjno-edukacyjne. Tym razem kar nie było – zapominalscy otrzymywali maseczki. Działania przypominające (informacyjne) będą w najbliższych dniach kontynuowane, deklaruje miasto.

Obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej nadal obowiązuje w całej Polsce, w sytuacji gdy nie ma możliwości zachowania dystansu – m.in. na zatłoczonym chodniku, promenadzie, czy bulwarze. Maseczki trzeba mieć także w niektórych ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych, np. w pojazdach komunikacji miejskiej. Z obowiązku tego zwolnione są jedynie osoby, które mają problemy z oddychaniem lub nie mogą zasłaniać ust i nosa z innych powodów zdrowotnych. Niezastosowanie się do tego nakazu może zakończyć się nawet 500-złotowym mandatem.

“Dla wspólnego bezpieczeństwa przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa w tramwajach i autobusach” – o zasadach przemieszczania się w trakcie pandemii stale informują komunikaty wygłaszane w pojazdach MPK Poznań. Dodatkowo stosowne wiadomości (dotyczące dopuszczalnej liczby pasażerów oraz obowiązku zakrywania ust i nosa) zamieszczone zostały na drzwiach każdego tramwaju i autobusu.

Pomimo podjętych działań, część pasażerów nie stosuje się do nakazu zakrywania ust i nosa maseczką bądź fragmentem odzieży – czytamy w informacji prasowej miasta. Chcąc przypomnieć o tym obowiązku, z myślą o bezpieczeństwie mieszkańców, poznańscy strażnicy miejscy w towarzystwie pracowników Nadzoru Ruchu MPK Poznań nadal będą pouczali pasażerów.

Czytaj więcej

Skomentuj