Obowiązkiem wpisu do BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) objęte są podmioty, które: wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów; wprowadzają na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie bądź akumulatory, a także sprzęt elektryczny i elektroniczny; producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań.

Od stycznia 2021 przepisy prawa zobowiązują do prowadzenia ewidencji odpadów tylko i wyłącznie za pośrednictwem systemu BDO. Warto pamiętać, że aby być aktywnym użytkownikiem BDO konieczne jest wniesienie opłaty rocznej. 28 lutego mija ostateczny termin jej uiszczenia.

Opłata roczna wprawdzie nie jest wysoka ale nieuiszczenie jej we wskazanym terminie skutkuje wykreśleniem podmiotu z rejestru.

Ile wynosi opłata roczna BDO i gdzie należy ją uiścić?

Wysokość stawki opłaty rocznej BDO wynosi:

  • dla mikroprzedsiębiorców – 100,00 zł,
  • dla przedsiębiorców innych niż mikroprzedsiębiorcy – 300,00 zł.

Opłatę roczną należy uiścić na konto urzędu marszałkowskiego właściwego dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania. Numery kont znajdują się na stronach internetowych właściwych urzędów.

Kiedy nie trzeba uiszczać opłaty rocznej?

Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa. Opłaty rejestrowej nie uiszcza również przedsiębiorca wpisany do krajowego systemu ekozarządzania i audytu (EMAS).

 


Skorzystaj z wiedzy eksperckiej i zapisz się już dzisiaj na szkolenie online w ramach

Akademii BDO

Już 15 marca 2023 zapraszamy na szkolenie online:

BDO dla zaawansowanych, praktyczne przypadki

Szczegóły na stronie: akademiaBDO.abrys.pl


 

Czytaj więcej

Skomentuj