Każdy przedsiębiorca prywatny, ale także zakład komunalny czy inna jednostka samorządu terytorialnego, które wytwarzają, przechowują lub przetwarzają odpady, posiadają specjalne obowiązki prawne związane z gospodarowaniem odpadami. Szkolenie online z tego zakresu już 22 marca!

Jakie to obowiązki? Jak powinno postępować się z odpadami w sposób zgodny z prawem? Czym różnią się odpady komunalne od pozostałych? Jak działa platforma BDO? Jak zmieniło się prawo odpadowe wraz z początkiem 2022 r.? Jak uzyskać zwolnienia z ewidencji odpadów oraz prowadzić ewidencję i sprawozdawczość w uproszczony sposób?

Odpowiedzi na te pytania znaleźć będzie można podczas najnowszego szkolenia Abrysu “Odpady 2022 – niezbędnik wytwarzającego i przetwarzającego”, które w bezpiecznej i wygodnej formule online, połączonej z zadawaniem na żywo pytań prowadzącej Izabeli Wołosiak z firmy doradczej GreenConcept, odbędzie się już 22 marca 2022 r. na platformie ZOOM.

Uwaga – zachęcamy do udziału w szkoleni także przedstawicieli recyklerów, kompostowni, hut szkła, zbierających i przetwarzających złom, itd. – to właśnie Państwo mają dodatkowe obowiązki od 2022 r. wynikające z nowych zasad utraty statusu odpadu. W programie także nowe obowiązki w zakresie wytwarzania produktu z odpadu.

Najnowsze szkolenie adresujemy do wszystkich wytwarzających oraz przetwarzających odpady. Po warsztatach uczestnicy otrzymają:

  • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,
  • zaświadczenia udziału w warsztatach,
  • zapis wideo szkolenia.

Koszt udziału to 299 zł netto, a rejestracji dokonać można TUTAJ.

Dodatkowe informacje o szkoleniu znaleźć można TUTAJ.

Czytaj więcej

Skomentuj