Reklama

ekotechnika ad1 [15.09-20.10.23]

Tag: przegląd komunalny

Łącznie artykułów: 43.

Mechaniczne przetwarzanie odpadów: wiedza i technika

Mechaniczne przetwarzanie odpadów: wiedza i technika

„Potężna cywilizacja nasza – powiada – dąży do wytwarzania możliwie nietrwałych produktów w możliwie trwałym opakowaniu. Nietrwały produkt wnet musi być zastąpiony nowym, co ułatwia zbyt; a trwałość opakowania utrudnia jego usunięcie, co sprzyja dalszemu rozwojowi techniki i organizacji. Toteż z seryjną tandetą nabywcy dają sobie radę w pojedynkę, natomiast dla usuwania opakowań niezbędne są specjalne programy antypolucyjne, asenizatory, koordynacja wysiłków, planowanie, kombinaty oczyszczające” – pisał Stanisław Lem w dziele „Doskonała próżnia. Wielkość urojona” w 1964 r.

Prawna formuła zgody na zbieranie odpadów

Prawna formuła zgody na zbieranie odpadów

Pojęcie „zbieranie odpadów” definiowane jest w tzw. słowniczku Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. DzU z 2022 r. poz. 699, z późn. zm.; dalej jako u.o.), w art. 3 ust. 1 pkt 34, jako „gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów, o którym mowa w pkt 5 lit. b”.

Tajniki  fermentacji metanowej i produkcji biogazu

Tajniki fermentacji metanowej i produkcji biogazu

Fermentacja ma dłuższą historię niż kompostowanie. Mikrobiologiczne procesy fermentacji stosowane są od starożytności. Od ponad 6000 lat wykorzystywane są do produkcji piwa i wina. Biogaz używano już w X w. p.n.e. do ogrzewania łaźni wodnych w Asyrii i Persji. Dziś wracamy do tego paliwa wzbogaceni o nowoczesne technologie.

Odpady: szkodliwa strata czasu

Odpady: szkodliwa strata czasu

Zbudowaliśmy system gospodarki odpadami, który stoi na głowie. Łamie zasadę „zanieczyszczający płaci”. Przestawianie systemu z głowy na nogi zapowiedziano w Polsce już dziesięć lata temu. Były zapowiedzi polityczne, zobowiązania wobec partnerów z Unii. I co? I nic, przynajmniej jak dotychczas.

Kary za zbyt niski poziom recyklingu: sądny rok 2025

Kary za zbyt niski poziom recyklingu: sądny rok 2025

O ile nie stanie się cud, w 2025 r. Polska nie dotrzyma zaciągniętego wobec Unii Europejskiej zobowiązania do poddawania recyklingowi 55% odpadów komunalnych. Stosunkowo niewielkie dziś kary za „niedostateczny poziom przetwarzania” wzrosną kilkukrotnie. Zacznie się polityczna awantura, w której rozmaite instytucje będą starały się zrzucić z siebie odpowiedzialność na zasadzie „to nie ja, to on”.

Co nas czeka w 2023 roku?

Co nas czeka w 2023 roku?

„Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie” – mówił Peter Ferdinand Drucker, amerykański specjalista zarządzania, uważany za „ojca” współczesnych metod zarządzania. I dlatego z pytaniem o to, co nas czeka w zbliżającym się roku 2023, zwróciliśmy się do grona ekspertów i praktyków, którzy – każdy w swojej dziedzinie – będą mieli wpływ na to, jak będzie wyglądała najbliższa przyszłość i całej gospodarki komunalnej, i każdego konkretnego przedsiębiorstwa. Na to, jak litera prawa przełoży się na praktykę postępowania czy jak idea przełoży się na konkretny zapis prawny. Oto odpowiedzi.

Opłaty związane ze składowaniem odpadów

Opłaty związane ze składowaniem odpadów

W przepisach związanych z ochroną środowiska sporą rolę, jako środek prawny służący osiąganiu celów ochronnych, odgrywają instrumenty finansowo-prawne, w tym różnego rodzaju opłaty. Wśród nich stosunkowo najdłużej funkcjonują regulowane obecnie przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska (Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – t.j. DzU z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm., dalej jako P.o.ś.) opłaty za korzystanie ze środowiska. 

Niska cena ofertowa a waloryzacja wynagrodzenia

Niska cena ofertowa a waloryzacja wynagrodzenia

Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej w sierpniu 2022 r. opublikowała rekomendacje dotyczące zmian umów z uwagi na nadzwyczajny wzrost cen. Dokument ten, wespół z wytycznymi prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, niewątpliwie będzie wpływał na proces analizy dopuszczalności i zasadności modyfikacji wynagrodzenia wykonawcy kontraktu publicznego.

Jak zmniejszać szkodliwy wpływ firmy na środowisko?

Jak zmniejszać szkodliwy wpływ firmy na środowisko?

Prowadzenie zrównoważonej działalności to wielka odpowiedzialność, ale też obowiązek każdego producenta. Beneficjentem takich inwestycji są wszyscy interesariusze, w tym najistotniejszy z nich – świat, w którym żyjemy my i w którym będą żyć przyszłe pokolenia. To powinno skłaniać ku refleksji, że ponoszone na ekologię koszty są warte starań, nawet jeśli wydają się czymś bez precedensu.

W Warszawie trwa 29. Międzynarodowa Wystawa ZIELEŃ TO ŻYCIE!

W Warszawie trwa 29. Międzynarodowa Wystawa ZIELEŃ TO ŻYCIE!

01.09.2022
0

W Warszawie dziś rozpoczęła się 29. Międzynarodowa Wystawa ZIELEŃ TO ŻYCIE – FLOWER EXPO POLSKA. Podczas której, 130 wystawców z Polski i zagranicy prezentuje min. nowatorskie odmiany roślin, preparaty oraz technologie wspierające zieloną branżę. Dopełnieniem tej bogatej oferty jest ciekawy program konferencji i eventów.

Konieczne jest polepszenie jakości strumienia odpadów

Konieczne jest polepszenie jakości strumienia odpadów

22.08.2022
0

Spodziewać się trzeba szybkiego wyczerpania tzw. prostych rezerw, które jeszcze dzisiaj tkwią w gospodarce odpadami komunalnymi w Polsce. Dalsza poprawa efektywności, osiąganie założonych poziomów recyklingu wymagać będzie zarówno poważnych inwestycji, jak i poprawienia jakości strumienia odpadów – to wnioski z 15. edycji Forum Menadżerów Komunalnych, które odbyło się w Wielkopolskim Centrum Recyklingu w Jarocinie.

Lokalizacja podstawą oceny oddziaływania na środowisko

Lokalizacja podstawą oceny oddziaływania na środowisko

Procedura oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) (ang. environmental impact assessment – EIA) należy do najważniejszych i najszybciej rozwijających się prewencyjnych instrumentów ochrony środowiska na świecie. Jest także jednym z zasadniczych narzędzi przeciwdziałania dalszej degradacji środowiska i pogarszaniu się jakości życia ludzi oraz zapobiegania stratom. 

Czas na górnictwo miejskie

Czas na górnictwo miejskie

Gdy kończą się – albo stają się niedostępne na przykład z powodu wojny – złoża rud metali, nadchodzi dobry czas na nowy rodzaj górnictwa, czyli górnictwo miejskie (ang. urban mining). Urban mining to proces odzyskiwania cennych surowców z zużytych produktów (np. pojazdów, sprzętów elektronicznych), instalacji, budynków i różnorodnej, stworzonej przez człowieka infrastruktury. Jest to obecnie jeden z najszybciej rozwijających się trendów w światowym recyklingu.

System kaucyjny elementem polskiego ROP-u

System kaucyjny elementem polskiego ROP-u

Projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi stanowi próbę adaptacji rozwiązań niemieckich, z kilkoma konkurencyjnymi systemami kaucyjnymi. Prawo ma stanowić pewne ramy, natomiast praktyczne zasady funkcjonowania systemu zostaną określone dopiero w zezwoleniach uzyskiwanych przez kolejnych operatorów.

PPP w samorządowej mieszkaniówce

PPP w samorządowej mieszkaniówce

Pomimo licznych zmian przepisów i ogłaszania różnych programów wsparcia budownictwa mieszkaniowego to gmina wciąż pozostaje podstawowym podmiotem, na którym spoczywa ustawowy obowiązek tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. 

Polityka parkingowa

Polityka parkingowa

Zwiększanie miejsc parkingowych, wbrew pozorom, zwiększa zarówno problem korków na ulicach, jak i ruch samochodowy. Samochody osobowe pozostają bez ruchu przez 95% czasu, zajmując wartościową powierzchnię ulic, która powinna być wykorzystana bardziej efektywnie. Wciąż w miastach jest za mało terenów zielonych, o które coraz aktywniej upominają się mieszkańcy. Betonowanie dużych obszarów po to, aby przeznaczyć je na infrastrukturę dla samochodów, stało się powszechną praktyką.

21 faktów dotyczących spalarni odpadów

21 faktów dotyczących spalarni odpadów

W Europie funkcjonuje ponad 500 spalarni odpadów, na całym świecie ponad 2500, a w Polsce ledwie 9. Dlatego konieczna jest budowa kolejnych. Wbrew obawom, budowa instalacji nie jest groźna dla środowiska. Konieczne jest zatem obalenie szeregu mitów.

Kamienie pod kołami, czyli o budowie dawnych dróg

Kamienie pod kołami, czyli o budowie dawnych dróg

Początki brukowanych dróg i ulic w Polsce przypadły na wiek XVIII. Pierwsze odcinki budowano w miastach. Jednak były to rozwiązania dalece niedoskonałe. Gładkie asfaltowe jezdnie i sznury sunących po nich pojazdów to codzienny widok we współczesnych miastach. I zwykle kierujący nie mają powodu do narzekań. Chyba że są korki lub po zimie pojawią się dziury oraz luźne fragmenty nawierzchni i kamienie, dawniej nazywane tułaczami. Zwłaszcza te ostatnie są groźne nie tylko dla kierujących i pojazdów, ale także dla przechodniów. Patrząc jednak wstecz, można z całą pewnością stwierdzić, że dawniej nie było takich problemów. I to nie dlatego, że nie było samochodów, ale dlatego, że…

Taki był rok 2021. Zaplanuj jaki będzie 2022

Taki był rok 2021. Zaplanuj jaki będzie 2022

11.02.2022
0

800 tys. użytkowników portalkomunalny.pl, 39 tys. uczestników wydarzeń, 690 autorów publikacji, 610 prelegentów, 455 prelekcji, 205 wydarzeń - tak w liczbach wygląda podsumowanie działań jakie miały miejsce w Abrys Sp. z o.o. w minionym roku.

Gminy z energetycznymi osiągnięciami. Trwa konferencja WFOŚiGW w Poznaniu

Gminy z energetycznymi osiągnięciami. Trwa konferencja WFOŚiGW w Poznaniu

01.12.2021
0

Trwa Konferencja Doradztwo Energetyczne dla Gmin, która w formule hybrydowej odbywa się w poznańskim Hotelu Andersia oraz w Internecie. Dziś dzień drugi, który oficjalnie otworzyły Jolanta Ratajczak - prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, organizatora konferencji oraz wiceprezes tej instytucji Aleksandra Durkowska. Podczas pierwszej sesji praktyczne przykłady energetycznych zmian prezentowali przedstawiciele samorządów, ale również przedsiębiorcy działający w gospodarce komunalnej.

css.php
Copyright © 2023