58 zł miesięcznie będą płacić od maja mieszkańcy Koszalina za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zostanie ona naliczona według metody od gospodarstwa domowego – zdecydowali miejscy radni podczas wznowionej we wtorek nadzwyczajnej sesji, którą przerwano 9 marca.

Za zmianą metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami z dotychczas obowiązującej od metra kwadratowego powierzchni mieszkania na od gospodarstwa domowego i ustalenie jej na poziomie 58 zł miesięcznie zagłosowało 13 radnych, w tym radni klubów PiS i Wspólnego Koszalina. Troje było przeciwnych, a ośmioro wstrzymało się od głosu. W klubie Koalicji Obywatelskiej nie obowiązywała dyscyplina w głosowaniu.

Zgodnie z zapisami uchwały, ci, którzy nie będą prowadzić obowiązkowej selektywnej zbiórki, zapłacą podwyższoną stawkę opłaty w kwocie 116 zł. Natomiast o 7,50 zł zostanie pomniejszona podstawowa stawka dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, którzy zdecydują się na przydomowy kompostownik na bioodpady.

W przypadku nieruchomości mieszanych, w których znajdują się lokale niezamieszkałe użytkowe i produkowane są odpady komunalne opłata wyniesie 1,20 zł za metr kwadratowy do 100 metrów kwadratowych włącznie oraz 0,20 zł za każdy kolejny metr. Zostanie ona podwojona przy braku selektywnej zbiórki.

Uchwała, która podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, wchodzi w życie 1 maja 2021 r.

Przyjęcie uchwały poprzedziła blisko dwugodzinna dyskusja. Część radnych opowiadała się za przyjęciem systemu mieszanego, opierającego się na dwóch metodach naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami – od gospodarstwa domowego dla domków jednorodzinnych i od powierzchni nieruchomości dla mieszkań w budynkach wielolokalowych. Inni, powołując się na rozmowy z mieszkańcami, mówili, że „najsprawiedliwszą” metodą byłaby ta od osoby.

Prezydent Koszalina Piotr Jedliński pierwotnie zaproponował wprowadzenie metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od metra sześciennego zużycia wody. Stawka miała wynieść 8,70 zł. Stosowny projekt uchwały został przedstawiony radnym na sesji 9 marca. Dwa kluby wniosły o przerwę w obradach, podnosząc kwestię koniecznych konsultacji z mieszkańcami.

Prezydent wniosek poparł i ostatecznie zdecydowano o wznowieniu obrad 23 marca. Do tego czasu magistrat odbył sześć spotkań, w tym z zarządcami wspólnot mieszkaniowych, prezesami spółdzielni mieszkaniowych i radami osiedli. Do urzędu miejskiego w sprawie gospodarowania odpadami wpłynęły 23 e-maile oraz 971 komentarzy w ramach konsultacji online. Metoda od zużycia wody nie została społecznie zaakceptowana i prezydent za zgodą radnych wycofał z porządku sesji zaproponowany projekt uchwały.

Do zmiany obowiązującej w Koszalinie (woj. zachodniopomorskie) metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobligowała samorząd Regionalna Izba Obrachunkowa, która uznała różnicowanie stawki opłaty za niezgodne z przepisami Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ponadto Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszalinie w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Koszalin złożyło ofertę na ponad 33 mln zł, której wartość przekracza o ok. 25 proc. kwotę 24 mln zł uzyskaną z pobieranej dotychczas opłaty. Nowa metoda i zryczałtowana stawka ma pozwolić na pokrycie szacowanych kosztów systemu.

Obecnie rodzina zajmująca lokal o powierzchni do 25 m kw. płacić 18 zł miesięcznie. Od powierzchni 25,01 – 30 m kw. stawka wynosi 25 zł, od 30,01 do 40 m kw. to 33 zł, od 40,01 do 50 m kw. – 39 zł, od 50,01 do 70 m kw. – 44 zł, a od 70,01 do 90 m kw. stawka wynosi 48 zł. Rodziny zajmujące większe lokale płacą odpowiednio 51 zł – do pow. 120 m kw., 56 zł – do pow. 150 m kw. i 60 zł – powyżej pow. 150,01 m kw.

Radni we wtorek przyjęli także program osłonowy pozwalający na zmniejszenie o 45 proc. wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 r. Uprawnionymi do skorzystania z tej pomocy finansowej są osoby samotnie zamieszkujące w lokalu lub domu, posiadające do niego tytuł prawny, mające co najmniej 60 lat i osiągające miesięczny dochód netto, który nie przekracza 300 proc. kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Na realizatora programu został wskazany Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie.

Czytaj więcej

8 Komentarze

 1. Szanowni Państwo. Obecnie mieszkam z żoną w Hiszpanii i tutaj za ( basura) śmieci, płacimy 2 razy do roku po 26,50€ tj.53×4,6=244 zł. Gdy to podzielić przez 12 miesięcy to wyjdzie 20,33zł na miesiąc. Zajmujemy mieszkanie 3 pokojowe 60m2 około 500 m od plaży. To co się dzisiaj dzieje w Polsce z ciągłym ustaleniem nowych opłat za śmieci to jest skandal

 2. 58zł to troche przegięcie, przestaje w tym momencie segregować śmieci, za taką kasę niech sobie zatrudnią ludzi do segregowania.

 3. Dokładnie nie ma doskonałego rozwiązania. Każdy będzie patrzył na siebie, najlepsza byłaby metoda hybrydowa, albo od worka. Jednakże miasto musiałoby kontrolować, a im się nie chce. Dobrze, że będą dopłaty dla osób z małymi zarobkami.

 4. Skandal. Rozbój w biały dzień. Jak można zrównać mieszkanie 36m2 zamieszkałe przez jedną osobę z domkiem o powierzchni 200m2 z czterosobową rodziną . Wszyscy po 58 zł
  Wiadomo miastem rządzi PO.

  • Tak samo jak do tej pory można było zrównać domek 200m2 zamieszkały przez jedną osobę i domek 200m2 zamieszkały przez cztery osoby.
   Nie ma znaczenia tu kto rządzi. Sposoby są określone w ustawie i wszystkie są niedoskonałe.

   • Oby nam z PO żyło się lepiej. Za bogatych niech zapłacą ludzie samotni, wdowy, wdowcy o niskich zarobkach, żyjących w małych mieszkaniach , bo nie stać ich było na wybudowanie domu , których poniża się , depcze się ich godność, zmuszając do odwiedzania MOP-su. Wstyd panie i panowie radni. !!!!! . Poznań ani Szczecin na tak niesprawiedliwe opłaty się nie zdecydował. Cóż na takie traktowanie ludzi mniej zamożnych zdecydowali radni z Koszalina .Zapamiętamy przy wyborach.

Skomentuj