Krajowy Plan Odbudowy musi być zatwierdzony przez Komisję Europejską, jednak może się to okazać trudne, ponieważ rzekomo w Parlamencie Europejskim odzywają się silne głosy, które mogą być odbierane jako próba odebrania Polsce pieniędzy z unijnego funduszu odbudowy.

Pięć frakcji w PE domagało się w liście do Komisji Europejskiej, by powstrzymała się od zatwierdzenia polskiego Krajowego Planu Odbudowy (KPO), dopóki nie zostaną spełnione wszystkie warunki rozporządzenia w sprawie Funduszu Odbudowy. List, którego autorami są liderzy grup Europejskiej Partii Ludowej (EPL), Socjalistów i Demokratów, Odnowić Europę, Zielonych i Lewicy, opublikowała na swoim profilu EPL.

To nie w KE jest największa presja na to, żeby powodować i wszczynać różne procedury przeciwko Polsce. Najsilniejsze głosy w tym kierunku są z PE. Naciski są bardzo mocne, łącznie z takimi postulatami jak odwołanie Komisji Europejskiej, bo nie jest dość aktywna jeśli chodzi o sprawy Polski. To ataki polityczne, nie ze strony urzędników, ale komisja generalnie nie ulega tej presji – ocenia Janusz Wojciechowski, unijny komisarz ds. rolnictwa.

Gra o 58 mld €

W ubiegłym tygodniu minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda stwierdził, że Komisja Europejska zwleka z zatwierdzeniem polskiego Krajowego Planu Odbudowy głównie ze względów politycznych. Podkreślił też, że każdy dzień opóźnienia przynosi straty polskiej gospodarce.

– Są frakcje, które chciałyby, aby Polska rozwijała się wolniej. Są też osoby, które bardzo często podkładają nam nogi. Można powiedzieć, że polski rząd, nasze ministerstwo, walczy o Polskę, a bardzo często opozycja walczy przeciw Polsce i to jest ta różnica – mówi Grzegorz Puda.

Przyjęcie KPO przez Komisję Europejską jest konieczne, by Polska otrzymała pieniądze z Funduszu Odbudowy. Chodzi o ok. 58 mld euro. KPO koncentruje się na pięciu szerokich blokach tematycznych (komponentach): odporność i konkurencyjność gospodarki, zielona energia i zmniejszenie energochłonności, transformacja cyfrowa, efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia oraz zielona, inteligentna mobilność.

Wzmocnić konkurencyjność

Na realizację celów przyjętych w KPO do sierpnia 2026 r. planuje się wydanie całej dostępnej dla Polski w ramach instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności sumy środków bezzwrotnych w wysokości ponad 23 mld euro. Resort funduszy i polityki regionalnej podaje, że zakres wskazanych w ramach KPO reform wymaga również dodatkowego wsparcia z części zwrotnej dla zwiększenia szybkości odbudowy oraz wzmocnienia konkurencyjności polskiej gospodarki. W momencie składania KPO do Komisji Europejskiej Polska wnosiła o ponad 11 mld euro z części pożyczkowej. Łącznie w ramach KPO zaplanowano wydatkowanie ponad 35,5 mld euro.

Czytaj więcej

Skomentuj