Reklama

AD1A Targi Norymberga S.C. [20.05-28.06.24]

Tag: parlament europejski

Łącznie artykułów: 33.

IEO: Fotowoltaika w Polsce w 2023 roku kontynuowała dynamiczny rozwój

IEO: Fotowoltaika w Polsce w 2023 roku kontynuowała dynamiczny rozwój

13.06.2024
0

Pomimo licznych wyzwań, takich jak odmowy przyłączania do sieci, curtailmenty, ograniczenia administracyjne oraz spadające ceny energii, fotowoltaika w Polsce w 2023 roku kontynuowała dynamiczny rozwój. Na koniec roku zainstalowana moc osiągnęła 17,08 GW, a na koniec I kwartału 2024 roku wzrosła do 17,73 GW.

Parlament Europejski przeciw marnowaniu tekstyliów i żywności

Parlament Europejski przeciw marnowaniu tekstyliów i żywności

15.03.2024
0

Parlament Europejski przyjął wnioski mające na celu skuteczniejsze przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności i tekstyliom w UE. Posłowie poparli bardziej rygorystyczne cele na rok 2030 oraz większą odpowiedzialność producentów za odpady tekstylne. W odpowiedzi na rosnące wyzwania, proponowane zmiany obejmują zwiększenie recyklingu i promowanie sprzedaży "brzydkich" produktów spożywczych

Euro 7: Unia Europejska stawia na czystszy transport drogowy

Euro 7: Unia Europejska stawia na czystszy transport drogowy

15.03.2024
0

Parlament Europejski przyjął nowe regulacje Euro 7 mające na celu redukcję emisji z transportu drogowego. Decyzja przewiduje rygorystyczne limity emisji spalin dla autobusów i ciężarówek oraz regulacje dotyczące cząstek stałych i trwałości akumulatorów. Przyjęcie środków zostało poparte przez sprawozdawcę Alexandra Vondrę, który podkreślił znaczenie równowagi między celami środowiskowymi a interesami producentów.

Nowe przepisy UE przekształcają budownictwo w zeroemisyjną przyszłość

Nowe przepisy UE przekształcają budownictwo w zeroemisyjną przyszłość

14.03.2024
0

Parlament Europejski przyjął nowe przepisy dotyczące budownictwa, które mają rewolucyjny wpływ na sektor energetyczny UE. Celem jest osiągnięcie zeroemisyjnych budynków do 2050 r. poprzez stopniową modernizację istniejących oraz wprowadzenie ścisłych wymogów dla nowych budynków od 2030 r. Nowe regulacje przewidują również eliminację dotacji dla kotłów na paliwa stałe oraz wprowadzenie systemu klas energetycznych, co może przyczynić się do znacznego spadku emisji gazów cieplarnianych.

Nowe przepisy o odbudowie zasobów przyrodniczych przyjęte przez Parlament Europejski

Nowe przepisy o odbudowie zasobów przyrodniczych przyjęte przez Parlament Europejski

Parlament Europejski przyjął we wtorkowym głosowaniu kontrowersyjne porozumienie z Radą ws. nowego unijnego prawa o odbudowie zasobów przyrodniczych. Zgodnie z nowymi przepisami do 2030 r. Unia musi odtworzyć co najmniej 20% swoich obszarów lądowych i morskich, a do 2050 r. – wszystkie ekosystemy wymagające odbudowy. Zwolennicy nowych przepisów uważają, że pomogą one odbudować zniszczoną przyrodę w UE, a krytycy, że będą niekorzystne dla rolników.

RE za złagodzeniem unijnej dyrektywy o oczyszczaniu ścieków

RE za złagodzeniem unijnej dyrektywy o oczyszczaniu ścieków

20.10.2023
0

Rada Europy wypracowała porozumienie (tzw. podejście ogólne), w sprawie proponowanej zmiany dyrektywy o oczyszczaniu ścieków komunalnych. Podejście ogólne posłuży unijnej prezydencji jako mandat do negocjacji z Parlamentem Europejskim na temat ostatecznego kształtu przepisów. Porozumienie zakłada elastyczność pod względem terminów i ścieżek wdrażania. Dotyczy to także Polski.

Europarlament za bardziej rygorystycznymi limitami dla substancji zanieczyszczających powietrze

Europarlament za bardziej rygorystycznymi limitami dla substancji zanieczyszczających powietrze

14.09.2023
0

Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie zmian w przepisach w celu poprawy jakości powietrza w krajach UE. 363 europosłów głosowało za, 226 było przeciw, a 46 wstrzymało się od głosu, ustanawiając bardziej rygorystyczne limity na 2035 rok dla szeregu substancji zanieczyszczających, w tym pyłu zawieszonego (PM2.5, PM10), dwutlenku azotu, dwutlenku siarki i ozonu.

Baterie pod specjalnym nadzorem UE

Baterie pod specjalnym nadzorem UE

Rada Unii Europejskiej przyjęła dziś (10 lipca br.), nowe rozporządzenie dotyczące metod zrównoważonego postępowania w odniesieniu do baterii, zarówno tych funkcjonujących, jak i zużytych. Rozporządzeniem objęty zostanie zatem cały cykl wykorzystania baterii – od ich produkcji po ponowne użycie i recykling.

Przedsiębiorstwa wod-kan i odbiorcy zapłacą za trucicieli?! Branża protestuje

Przedsiębiorstwa wod-kan i odbiorcy zapłacą za trucicieli?! Branża protestuje

28.06.2023
0

W Parlamencie Europejskim trwają prace legislacyjne nad zasadami rozszerzonej odpowiedzialności firm wytwarzających produkty szkodliwe dla środowiska, które mają być ujęte w dyrektywie dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. W parlamentarnej debacie ścierają się dwie opcje. Pierwsza z nich – zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej - jest za pełną odpowiedzialnością finansową producentów. Opcja przeciwna domaga się jej złagodzenia i przerzucenia części kosztów na branżę wod-kan oraz obywateli.

Unijna debata o katastrofie na Odrze

Unijna debata o katastrofie na Odrze

16.09.2022
0

Po ustaleniu przyczyn należy zastosować zasadę mówiącą, że ten kto skaził, ten płaci - oświadczyła wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourova podczas debaty poświęconej katastrofie ekologicznej na Odrze w Parlamencie Europejskim w Strasburgu.

KPO. Naciski w Parlamencie Europejskim

KPO. Naciski w Parlamencie Europejskim

26.11.2021
0

Krajowy Plan Odbudowy musi być zatwierdzony przez Komisję Europejską, jednak może się to okazać trudne, ponieważ rzekomo w Parlamencie Europejskim odzywają się silne głosy, które mogą być odbierane jako próba odebrania Polsce pieniędzy z unijnego funduszu odbudowy.

css.php
Copyright © 2024