1 / 2

Parlament Europejski zatwierdził włączenie spalarni odpadów komunalnych w zakres unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) od 2026 r.

Europejskie organizacje non-profit, takie jak Zero Waste Europe (ZWE), przyklasnęły tej decyzji, ponieważ uważają, że włączenie spalarni ma fundamentalne znaczenie dla umożliwienia pomyślnej realizacji unijnych celów w zakresie klimatu i gospodarki obiegu zamkniętego. Ale, według ZWE, rok 2026 to zdecydowanie za późno.

– Włączenie zapewniłoby, że materiały nadające się do recyklingu zostaną wycofane ze strumienia odpadów przeznaczonych do spalenia i poddane recyklingowi zgodnie z hierarchią odpadów UE, stosując systemy sortowania odpadów mieszanych – powiedział Janek Vähk, koordynator programu klimatycznego, energetycznego i zanieczyszczenia powietrza w ZWE.

Rozsądne i kompleksowe stanowisko 

Tymczasem Ella Stengler, dyrektor zarządzający CEWEP (Konfederacji Europejskich Zakładów Przetwarzania Odpadów na Energię) mówi, że CEWEP uznała przyjęte stanowisko za rozsądne i kompleksowe.

– Warunkowa ocena skutków – a nie tylko ocena skutków ubocznych, jak proponuje Parlament – jest absolutnie konieczna przed podjęciem jakichkolwiek działań legislacyjnych. Jest to jedyne narzędzie, które może ustalić, czy włączenie energii z odpadów do ETS jest właściwym rozwiązaniem dla całego sektora gospodarki odpadami w UE – uważa Ella Stengler.

Z drugiej strony przedstawiciele CEWEP nie rozumieją, dlaczego Parlament Europejski pozostawił wprowadzające w błąd oświadczenie w swoim ostatecznym stanowisku popierającym włączenie spalania odpadów do systemu handlu uprawnieniami do emisji. Poprawka 422 stanowi bowiem, że „ponieważ działania związane z recyklingiem i regeneracją są już objęte EU ETS, włączenie instalacji do spalania odpadów komunalnych wzmocniłoby zachęty do zrównoważonego gospodarowania odpadami zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami”.

– Jednak zakłady recyklingu nie są objęte EU ETS. Recykling, podobnie jak cały sektor odpadów, jest obecnie objęty rozporządzeniem w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego – dodała Stengler. – Zawsze argumentacją CEWEP było to, by sektor odpadów był postrzegany w sposób całościowy. Objęcie tylko jedną opcją gospodarowania odpadami – spalaniem – w ramach ETS miałoby ogromny wpływ na cały system gospodarowania odpadami.

Sektor neutralny klimatycznie

Jak uważają przedstawiciele CEWEP, europejski sektor Waste-to-Energy jest już neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla i przy odpowiednim wsparciu politycznym może w przyszłości stać się ujemny, zgodnie z nową mapą klimatyczną CEWEP Waste-to-Energy Climate Roadmap.

– Mamy konkretną podstawę i zweryfikowane obliczenia pokazujące, że przetwarzanie odpadów na energię jest częścią rozwiązania kryzysu klimatycznego, w którym się znajdujemy. Przy odpowiednim wsparciu decydentów, sektor może w znacznym stopniu przyczynić się do osiągnięcia celu UE emisji netto zero do 2050 r. – powiedział Paul De Bruycker, prezes CEWEP.

Instalacje Waste-to-Energy spełniają kluczowe zadanie dla społeczeństwa poprzez przetwarzanie odpadów, których nie można już poddać recyklingowi. Obejmuje to również nienadające się do recyklingu odpady z tworzyw sztucznych, które są głównym źródłem kopalnego CO2 emitowanego przez zakłady WtE.

Jednak sektor całkowicie kompensuje te emisje, zastępując energię, która w przeciwnym razie byłaby produkowana z paliw kopalnych (sektor WtE odpowiada np. równowartości 9 proc. importu gazu ziemnego do UE z Rosji) oraz odzyskując metale żelazne i nieżelazne, a także popiół i inne pozostałości po procesie spalania.

Zerowa, a nawet ujemna emisja

Nowa mapa klimatyczna CEWEP pokazuje, że można osiągnąć znacznie więcej. Sektor WtE ma pełny potencjał przejścia od neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla do ujemnego – głównie dzięki wychwytywaniu i wykorzystywaniu oraz magazynowaniu dwutlenku węgla (CCUS).

Samo zastosowanie technologii CCUS w przypadku 50 proc. europejskiej mocy WtE daje wychwytywanie 50 proc. całkowitej emisji CO2, co oznacza, że można dzięki temu zaoszczędzić 20 mln ton ekwiwalentu CO2 rocznie. A gdy technologie CCUS osiągną pełną dojrzałość komercyjną, wraz z szerszą integracją sprzętu do wychwytywania dwutlenku węgla, można będzie mówić o jeszcze większym potencjale dla redukcji szkodliwych emisji.

Nowe odkrycia są również poparte niedawnym raportem Międzyrządowego Zespołu ONZ ds. Zmian Klimatu (IPCC), w którym stwierdza się, że „integracja WtE oraz wychwytywania i składowania dwutlenku węgla może sprawić, że odpady będą źródłem energii o zerowej lub nawet ujemnej emisji netto”.

Technologia bezpieczna i uznana

WtE to uznana, bezpieczna i zrównoważona technologia pozyskiwania energii elektrycznej oraz ciepła. Wykorzystuje ona pozostałości materiałów, których nie można już poddać dalszemu recyklingowi. Jedyną alternatywą dla takich odpadów jest ich składowanie. To z kolei oznacza emisję ogromnych ilości metanu – jednego z najgorszych gazów cieplarnianych.

W ostatnich latach w całej Europie rozpoczęto wiele innowacyjnych projektów związanych z Waste-to-Energy. Sektor bada w każdym przypadku najlepsze rozwiązania w zakresie integracji technologii CCUS, gwarantując jednocześnie pełną zgodność z wysokimi standardami środowiskowymi.

Źródło: waste-management-world.com

Czytaj więcej

Skomentuj