Dobiegła końca cyfryzacja kolejnych tomów ksiąg cmentarnych dotyczących pochowań na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Na platformie zasobów cyfrowych Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej dostępne są już XX-wieczne indeksy i dzienniki. Chodzi tu podniesienie poziomu ich bezpieczeństwa i dostępności.

Cyfryzacja, a następnie publikacja ksiąg odbywa się etapami na podstawie umów zawartych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, z Biblioteką Jagiellońską, a także z miejscową Biblioteką Wojewódzką.

8203 karty z 43 woluminów

Aktualna publikacja to wynik realizacji umowy zawartej we wrześniu ubiegłego roku przez ZCK w Krakowie, z Biblioteką Jagiellońską na skanowanie i odkwaszenie metodą Bookkeeper 43 woluminów stanowiących 8203 karty o wadze 155 kg, a także na wykonanie opakowań ochronnych dla tych zbiorów. Przy czym, karty (do roku 1922), zostały zeskanowane do pliku TIFF o rozdzielczości 300 ppi.

Dodajmy, że dzięki wcześniejszemu porozumieniu z Biblioteką Jagiellońską, z wersji cyfrowej najstarszych ksiąg cmentarnych nekropolii rakowickiej z XIX wieku, korzystać można od końca września 2022 roku. Pomocna w tym jest platforma cyfrowa Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej pod adresem: mbc.malopolska.pl.

44 woluminy do 1900 roku

Proces digitalizacji i odkwaszania ksiąg cmentarnych (zwłaszcza tych najstarszych), rozpoczął się w 2021 roku. W tym czasie sfinalizowano pierwszą umowę z Biblioteką Jagiellońską, która zrealizowała bardzo ważną część cyfryzacji zbiorów.

Zdigitalizowano wówczas księgi cmentarne dotyczące pochówków w nekropolii rakowickiej do rocznika 1900, czyli łącznie 44 woluminy o wadze 115 kg.

Małopolska Biblioteka Cyfrowa 

Umowę obejmującą publikację zbiorów zawarto z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w ramach projektu „Małopolska Biblioteka Cyfrowa w horyzoncie XXI wieku”, mającego na celu stworzenie innowacyjnej platformy udostępniania regionalnych zasobów cyfrowych, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

Jak podkreślają zajmujący się tym specjaliści, cyfryzacja ksiąg cmentarnych to wieloletni proces, a tego rodzaju działania służą nie tylko ochronie cennych zasobów i promowaniu dziedzictwa kulturalnego Krakowa. Cyfryzacja umożliwia również prowadzenie badań genealogicznych. I znacząco ułatwiaja dostęp do ksiąg pasjonatom i wszystkim zainteresowanym.

ZCK pionierem cyfryzacji ksiąg

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie to jedna z pierwszych w Polsce tego typu instytucji, która podjęła się cyfryzacji ksiąg cmentarnych. Warto przy tym wspomnieć, że współczesne księgi, od 1 stycznia 2021 roku, prowadzone są przez ZCK w Krakowie w systemie elektronicznym. Ma to podnosić poziom ich bezpieczeństwa.

Poza tym, księgi cmentarne prowadzone w systemie elektronicznym, co pewien okres są  drukowane. Służy to właśnie podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa tych zasobów, które mają wieczysty charakter.


Baza danych o grobach, elektroniczna karta zgonu, instytucja koronera… nowa ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych już w 2023


 

 

Czytaj więcej

Skomentuj