Będzie doradzać i opiniować działania na rzecz ochrony przyrody w Krakowie – w tym tygodniu zainaugurowane zostały prace Rady Programowej ds. Zieleni.

– Liczę na Państwa wiedzę, doświadczenie i merytoryczne wsparcie działań podejmowanych przez Miasto w zakresie rozwoju terenów zielonych i ochrony środowiska przyrodniczego – mówił Prezydent Jacek Majchrowski, podczas inauguracyjnego spotkania Rady Programowej ds. Zieleni.

Rada skupi się na kwestiach związanych z ochroną i rozwojem krakowskich obszarów zielonych. Będzie opiniować strategiczne dokumenty Miasta, a także prowadzenie dużych inwestycji pod kątem ich zgodności z polityką w zakresie ochrony przyrody i zieleni. – Rada będzie konsultować między innymi projekt studium zagospodarowania oraz projekty planów miejscowych. Będzie też przedkładać propozycje konkretnych rozwiązań dotyczących ochrony przyrody i zieleni, które mogą zostać wykorzystane w realizacji polityki miejskiej w tej dziedzinie – wylicza Małgorzata Mrugała, dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta.

Do prac w Radzie Programowej ds. Zieleni zostali zaproszeni przedstawiciele środowisk naukowych. Przewodniczącą gremium jest prof. dr hab. Anna Bach z Uniwersytetu Rolniczego. Członkami Rady są przedstawiciele tej uczelni – prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk, prof. dr hab. inż. Tadeusz Kowalski, prof. dr hab. Kazimierz Wiech i dr hab. inż. Piotr Muras. W pracach uczestniczą też prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm i dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz z Politechniki Krakowskiej oraz mgr inż. Alicja Cecot z miesięcznika „Hasło ogrodnicze”. Nad sprawnymi pracami zespołu czuwa Małgorzata Mrugała, dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta. Wszyscy członkowie Rady Programowej ds. Zieleni pełnią swoje funkcje społecznie.

źródło: krakow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj