Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania przeprowadzi w Krakowie akcję „Jesienny Liść”. Od 6 października do 6 grudnia z terenów właścicieli i zarządców nieruchomości zostaną nieodpłatnie odebrane liście, pochodzące z pielęgnacji przydomowych ogródków. Mieszkańcy otrzymają specjalnie oznakowane worki, które według wstępnych szacunków trafią do co najmniej 35 tysięcy domów jednorodzinnych.

Ich dystrybucja rozpocznie się 22 września 2014 roku, a dodatkowe worki będą również do pobrania w siedzibach Rad Dzielnic. Do worków dołączona zostanie ulotka z informacją o akcji odbioru liści oraz precyzyjnymi terminami odbiorów w poszczególnych dzielnicach.

W każdej z dzielnic liście będą odbierane według ustalonego harmonogramu, tak aby właściciele nieruchomości mogli przygotować się i skorzystać z propozycji. W ustalonym dniu, wynikającym z harmonogramu, wypełnione liśćmi worki należy wystawić przed nieruchomością, na terenie ogólnodostępnym ( poboczu jezdni, części chodnika itp.) do godziny 7.00 rano. Liście w innych foliowych workach o pojemności 120 litrów zostaną także odebrane. W ramach akcji nie będą odbierane worki z innymi odpadami. Na podstawie indywidualnych uzgodnień i we współpracy z zarządcami nieruchomości liście zostaną odebrane z terenów spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Zgromadzone przez mieszkańców liście będą odbierane przez specjalistyczne i oznakowane samochody ze skrzyniami ładunkowymi, mogącymi pomieścić 12 m3 liści, lub też ciągniki z przyczepami. Zebrane worki z liśćmi trafią do kompostowni odpadów zielonych Barycz.

Odbiór worków z liśćmi będzie realizowany systematycznie, zgodnie z przyjętym harmonogramem. Terminy odbiorów ustalonych na grudzień 2014 roku są uzależnione od sprzyjających warunków pogodowych ( braku opadów śniegu). Szczegółowe informacje w sprawie akcji „Jesienny Liść” są dostępne na stronie www.mpo.krakow.pl. Dla mieszkańców cały czas działa też specjalna infolinia 801 084 084, z pełną informacją o „Jesiennym Liściu”. Powszechna akcja odbioru liści 2014 jest pilotażowym elementem szerokiego programu odbioru i zagospodarowania odpadów zielonych od mieszkańców Krakowa.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj