W Krakowie, wraz z nadejściem wiosny, jak bumerang powraca temat ochrony miejskiej zieleni. Straż miejska rozpoczęła akcję skierowaną do Kierowców parkujących na zieleńcach.

W związku z powtarzającymi się corocznie apelami mieszkańców Krakowa, wyrażanymi w telefonicznych lub osobistych zgłoszeniach dotyczących niszczenia zieleni publicznej przez parkujące na niej pojazdy, Straż Miejska Miasta Krakowa zdecydowała się szczególną uwagę zwrócić na ochronę przyrody.

Pierwszym etapem akcji są działania profilaktyczne polegające na umieszczaniu za szybami samochodów ulotek informacyjnych podejmujących wagę problemu i zachęcających kierowców do parkowania poza zieleńcami. Na ulotkach widnieje hasło: „Tu wyrośnie trawa. Jeśli jej na to pozwolisz”. Część tych materiałów została już przekazana do spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot, które w większości zdecydowały się umieścić je w dobrze widocznych miejscach w swoich siedzibach, budynkach oraz na klatkach schodowych.

Istotnym elementem akcji jest także gromadzenie informacji o zrewitalizowanych trawnikach, by objąć je szczególną ochroną.

Natomiast w sytuacjach ewidentnego, celowego i drastycznego zniszczenia zieleńca przez rozjeżdżanie go samochodem strażnicy miejscy sporządzają dokumentację fotograficzną, która może służyć w sytuacji roszczeń zarządcy terenu z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie. Funkcjonariusze straży miejskiej wskazują miejsca szczególnie narażone na niszczenie zieleni przez parkujące pojazdy, przede wszystkim te znajdujące się w pobliżu instytucji miejskich, centrów handlowych, zakładów usługowych, ale także i te wewnątrz osiedli mieszkaniowych.

Straż Miejska Miasta Krakowa zwróciła się do zarządców poszczególnych terenów do fizycznego ogrodzenia miejsc zielonych narażonych na zniszczenie, a także do zasiania trawy tam, gdzie do takiego zniszczenia już doszło. Podjęła też z nimi rozmowy, informując ich o prowadzonych przez jednostkę działaniach oraz o możliwości dochodzenia od ukaranych osób kosztów związanych z przywróceniem zieleńca w danym rejonie.

Straż miejska przypomina, że art. 144 Kodeksu Wykroczeń, paragraf 1 mówi: „kto na terenach przeznaczonych do użytku publicznego niszczy lub uszkadza roślinność albo depcze trawnik lub zieleniec lub dopuszcza do niszczenia ich przez zwierzęta znajdujące się pod jego nadzorem, podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany”. 

źródło: krakow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj