W Krakowie powstaje nowoczesna Ekospalarnia, która będzie ostatnim i bardzo ważnym elementem krakowskiego systemu gospodarki odpadami. Trzeba jednak pamiętać, że na system ten – oprócz Ekospalarni – składa się „Centrum Ekologiczne Barycz” działające przy ulicy Krzemienieckiej.

Centrum w Baryczy to kompleks pięciu współpracujących ze sobą obiektów: instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, sortownie, kompostownia, punkt selektywnego zbierania odpadów, a także instalacja do produkcji energii z biogazu. Instalacje te pozwalają  na wyodrębnienie jak największej ilości odpadów nadających się do odzysku i recyklingu, a śmieci nienadające  się do recyklingu przekształcane są w paliwo alternatywne wykorzystywane jako źródło energii w cementowniach.

Zamknięcie składowiska w Baryczy nastąpi po wyczerpaniu jego możliwości, co z kolei jest uzależnione od ilości składowanych odpadów. Warto zwrócić przy tym uwagę, że z roku na rok ilość składowanych odpadów jest coraz mniejsza, zmienia się także  ich rodzaj.  Ilość odpadów zdeponowanych w Baryczy w 2013 roku była trzykrotnie mniejsza niż w latach poprzednich! To efekt przetwarzania odpadów surowców wtórnych, dzięki czemu  najmniej „balastu" trafia na składowisko.

Składowisko nie będzie się też rozbudowywać, a docelowo – po wyczerpaniu jego pojemności – zostanie wygaszone.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj